Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

28.09.2016

Zwrot VAT za materiały budowlane na podstawie faktur wystawionych na firmę

Pytanie podatnika: Czy faktury wystawione na Firmę Handlowo-Usługową W. P. za nabycie materiałów budowlanych związanych zarówno z częścią mieszkalną oraz z częścią przeznaczoną na działalność gospodarczą (z których odliczony został zgodnie z proporcją VAT w ramach działalności gospodarczej) stanowią podstawę do zwrotu VAT za materiały budowlane (w proporcji odpowiadającej części mieszkalnej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2016 r. (data otrzymania 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 19 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków w sytuacji budowy budynku mieszkalno-usługowego oraz na podstawie faktur wystawionych na firmę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków w sytuacji budowy budynku mieszkalno-usługowego oraz na podstawie faktur wystawionych na firmę.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 1 września 2016 r. Znak: IBPP2/4512-462/16-1/BW; IBPB-2-2/4511-632/16-1/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 19 września 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa A. W. P., która zajmuje się wykonywaniem tynków i wylewek maszynowych. W związku z tym Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje transakcji wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT.

Na działce, którą posiada Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalno-usługowy (zgodnie z pozwoleniem na budowę) o powierzchni 427,06 m2. Część mieszkalna budynku to 131,80 m2, a część usługowa to 295,26 m2. Zgodnie z wyliczoną proporcją 69,14% powierzchni przeznaczona jest na działalność gospodarczą, a 30,86% powierzchni na część mieszkalną.

Budynek mieszkalno-usługowy został sklasyfikowany w klasie PKOB 12 zgodnie z jego głównym użytkowaniem czyli większa część budynku przeznaczona jest na działalność gospodarczą i w związku z tym za usługi budowlane i materiały budowlane Wnioskodawca otrzymywał faktury VAT ze stawką 23% VAT.

W trakcie realizacji inwestycji nie było możliwe wyodrębnienie wszystkich nakładów w podziale na część mieszkalną (prywatną) i usługową, gdyż część nakładów stanowi inwestycję wspólną na oba zadania (fundamenty, strop, dach, klatka schodowa, koszty robocizny itp.).

Dlatego z faktur, z których wydatki na budowę można było jednoznacznie przypisać do części budynku, która jest wykorzystywana do działalności gospodarczej zostało odliczone w ramach inwestycji 100% VAT w deklaracji VAT-7, a z faktur, z których wydatków nie można było jednoznacznie przypisać do części budynku, która jest wykorzystywana do działalności gospodarczej lub do części na cele mieszkaniowe VAT został odliczony w deklaracji VAT-7 według udziału procentowego w jakim budynek wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej. Faktury były wystawione na firmę Wnioskodawcy, tj. Firma Handlowo-Usługowa A. W. P.

Wszystkie roboty budowlane były wykonywane przez firmy zewnętrzne. Wydatki na budowę dotyczyły lat 2012-2013.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.

 1. Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwrotu VAT za materiały budowlane w części odpowiadającej części mieszkalnej?
 2. Czy faktury wystawione na Firma Handlowo-Usługową W. P. za nabycie materiałów budowlanych związanych zarówno z częścią mieszkalną oraz z częścią przeznaczoną na działalność gospodarczą (z których odliczony został zgodnie z proporcją VAT w ramach działalności gospodarczej) stanowią podstawę do zwrotu VAT za materiały budowlane (w proporcji odpowiadającej części mieszkalnej)?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, aby mieć prawo do zwrotu musi spełnić określone ustawą warunki. Budowa budynku mieszkalnego. Zgodnie z PKOB nie ma pojęcia budynku mieszkalno-usługowego, lecz ze względu, że większa część tego budynku przeznaczona jest na działalność gospodarczą a nie mieszkalną to budynek ten zgodnie z PKOB należy uznać jako niemieszkalny. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. Jednocześnie odnosząc się do art. 2 pkt 1 ww. ustawy, w której jest definicja budynku mieszalnego - przez budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część służące zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Wnioskodawca zauważył, że ww. ustawa nie powołuje się na klasyfikację PKOB tylko odnosi się do własnej definicji budynku. Budując budynek mieszkalno-usługowy Wnioskodawca miał założenie, że część mieszkalna (prywatna) tego budynku zabezpieczy jego potrzeby mieszkaniowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • budowa realizowana była zgodnie z pozwoleniem na budowę;
 • wydatki na zakup materiałów budowlanych zostały udokumentowane fakturami VAT;
 • wszystkie roboty budowlane przy budowie budynku mieszkalno-usługowego zostały wykonane przez firmy zewnętrzne, a Wnioskodawca realizując tę inwestycję może stwierdzić, że występuje w części jako podatnik VAT i w części jako osoba fizyczna.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro budynek jest mieszkalno-usługowy, to żeby móc skorzystać z odliczenia podatku VAT z faktur związanych z działalnością gospodarczą (chodzi o wydatki, których nie można było w całości przyporządkować do części usługowej ani do części mieszkalnej), to nabywcą wskazanym na fakturach musiała być Firma Handlowo-Usługowa A. W. P. Tak wystawione faktury powinny upoważniać zarówno do odliczenia VAT od zakupu materiałów budowlanych w części dotyczącej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą oraz do zwrotu VAT za materiały budowlane w części dotyczącej powierzchni przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dotyczącym zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W zakresie dotyczą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »