Zwrot VAT w terminie 60 dni w przypadku likwidacji działalności

Pytanie: W ostatniej deklaracji za wrzesień 2017 r. (przed zawieszeniem) Wnioskodawczyni wykazała VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W związku z tym, że stan zdrowia Wnioskodawczyni się pogarszał, postanowiła zamknąć działalność, co uczyniła w czerwca br. Czy prawidłowe jest wykazanie w ostatniej deklaracji VAT w całości do zwrotu i w terminie 60 dni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji, kiedy firma jest już zamknięta po niespełna dwuletnim okresie zawieszenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni w przypadku likwidacji działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 września 2017 r. zawiesiła Pani działalność gospodarczą z uwagi na zły stan zdrowia. W związku z faktem, iż zdiagnozowano u Pani (…), nie była Pani w stanie prowadzić działalności gospodarczej. W ostatniej deklaracji za wrzesień 2017 r. (przed zawieszeniem) wykazała Pani podatek VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Nie miała Pani możliwości odwieszenia działalności gospodarczej, ale w związku z tym, że stan Pani zdrowia się pogarszał, postanowiła Pani zamknąć działalność, co uczyniła 27 czerwca 2019 r. W deklaracji za czerwiec 2019 r. wykazała Pani podatek należny z remanentu od pozostawionych na cele prywatne środków trwałych. Przed „zamknięciem” nie wykonała Pani już żadnych czynności opodatkowanych, ani też nie odwiesiła działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest wykazanie w ostatniej deklaracji VAT w całości do zwrotu i w terminie 60 dni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji, kiedy firma jest już zamknięta po niespełna dwuletnim okresie zawieszenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot jest należny, ponieważ nadwyżka podatku wynika z okresu, kiedy była Pani czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 14 ust. 9a mimo, że była Pani już wykreślona składając deklarację, to w związku z tym, że nadwyżka podatku wynika z okresu, kiedy była Pani czynnym podatnikiem VAT, przysługuje Pani zwrot podatku. Fakt, że nie wykonała Pani czynności opodatkowanych i nie odwiesiła działalności tuż przed jej zamknięciem pozostaje bez znaczenia. Cały podatek do zwrotu w deklaracji wynika z okresu, kiedy działała Pani jako podatnik VAT czynny. Termin 60 dni wynika z faktu, iż wykazała Pani podatek VAT należny z remanentu. Ww. stanowisko potwierdził Pani pracownik KIS, który wskazał, ze mogła Pani ubiegać się o zwrot, ponieważ nawet jeśli podmiot jest wykreślony z rejestru podatników VAT i po tym terminie złoży deklarację z nadwyżką podatku naliczonego do zwrotu, a wynika on z okresu, kiedy był czynnym podatnikiem VAT, to przysługuje mu zwrot nadwyżki podatku wykazanej w ostatniej deklaracji złożonej po zamknięciu działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące możliwości odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniże...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »