Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.03.2017

Zwrot VAT w terminie 180 dni

Pytanie podatnika: Czy przy braku sprzedaży opodatkowanej można wnioskować o zwrot podatku VAT bezpośrednio na konto w terminie 180 dni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2017 r. poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2017 r. (data wpływu 16 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatek liniowy, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawczyni są usługi w dziedzinie techniki dentystycznej w ramach wykonywania i dostawy protez dentystycznych i sztucznych zębów oraz przeprowadzanie szkoleń edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

Działalność w dziedzinie protetyki jest zwolniona z podatku VAT, natomiast usługi szkoleń wykazywane są jako świadczenie usług poza terytorium kraju zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT naliczony od zakupów związanych z działalnością protetyczną nie podlega odliczeniu w deklaracji VAT-7, podatek od zakupów związanych ze szkoleniami podlega odliczeniu w 100%, natomiast zakupy mieszane zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług odliczane są w wysokości 84%. Wyżej wymieniona proporcja została ustalona zgodnie z przepisami prawa w oparciu o dane z 2015 roku i przedstawiona w Urzędzie Skarbowym.

Za okres od 8 stycznia 2013 r. do 29 lutego 2016 r. powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która w deklaracji VAT-7 była z miesiąca na miesiąc przenoszona na następny okres rozliczeniowy. W wyżej wymienionym terminie Wnioskodawczyni nie występowała o zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy.

W deklaracji VAT-7 za marzec 2016 oraz za kwiecień 2016 Wnioskodawczyni wykazała sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (świadczenie usług poza terytorium kraju) oraz wystąpiła o zwrot podatku w terminie 60 dni, który otrzymała na rachunek bankowy. W deklaracji VAT-7 za maj 2016 r. - październik 2016 r. Wnioskodawczyni nie wykazywała sprzedaży opodatkowanej - w tym przypadku usług szkolenia wykazywanych jako świadczenie usług poza terytorium kraju i Wnioskodawczyni wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy w terminie 180 dni.

Urząd Skarbowy zakwestionował zwrot podatku powołując się na art. 86 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług i wezwał Wnioskodawczynię do złożenia korekt oraz zwrotu już otrzymanych pieniędzy za maj 2016 r. oraz czerwiec 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji, tj. okres maj 2016 - październik 2016 przy braku sprzedaży opodatkowanej można wnioskować o zwrot podatku VAT bezpośrednio na konto w terminie 180 dni?

Zdaniem wnioskodawcy, podatniczka w deklaracji VAT-7 za okres maj 2016 - październik 2016 wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynikający z deklaracji składanych od 2013 roku - nie wystąpiła o zwrot podatku naliczonego za maj 2016 - październik 2016. Wobec powyższego ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, nie mają zastosowania.

Istotne znaczenie dla uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego ma działanie podatniczki, które polega na „wykorzystywaniu” towarów i usług, i jego cel „do wykonywania czynności opodatkowanych”, a nie uzyskany skutek działania w postaci wykonania czynności opodatkowanych. Tylko taka wykładnia przepisu zapewnia realizację zasady neutralności podatku i jest zgodna z orzecznictwem ETS oraz brzmieniem Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dziennik Urzędowy UE L z 2006 r. Nr 347/1, nr 384/92, z 2007 r. Nr 335/60, Nr 346/13 oraz z 2008 r. Nr 44/11.

W latach 2013-2016 Wnioskodawczyni wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z podatku VAT, nadwyżka jaka powstała w deklaracji VAT-7 jest to kwota podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, wyliczonego zgodnie ze strukturą ustalaną dla każdego roku.

Przepis art. 86 ust. 19 należy odczytywać jako przepis określający termin realizacji prawa do odliczenia podatku, a nie przepis, który znosi uprawnienie do odliczenia podatku, wypływający z art. 86 ust. 1 ustawy (wyrok WSA w Warszawie z 30 października 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 599/07). Przyjęty obecnie w orzecznictwie kierunek interpretacji art. 86 ust. 19 wskazuje, że przepis ten może być podstawą do przeniesienia podatku naliczonego tylko na jeden następny okres rozliczeniowy. W następnym okresie rozliczeniowym nie jest to już podatek naliczony za ten okres (tylko za okres poprzedni), nie może więc już znajdować do niego zastosowania przepis art. 86 ust. 19 ustawy o VAT. Oznacza to, że kwota o jaką wnioskuje podatniczka podlega zwrotowi.

W omawianym przypadku w ogóle nie mamy do czynienia z p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »