Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.12.2012

Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim oraz trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty.

Regulacje te dla podatników z państw członkowskich Unii Europejskiej przewidują dokonywanie zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby. W odniesieniu do podmiotów zagranicznych z państw spoza Unii Europejskiej wnioski są składane w formie papierowej.

Podstawa prawna
Regulacje, o których wyżej mowa zawarte zostały w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 136, poz. 797)

O zwrot podatku mogą ubiegać się:

1) podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które, w okresie za który występują o zwrot, nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium Polski, ale posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, oraz
2) podmioty uprawnione z państw trzecich, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które, w okresie za który występują o zwrot, nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium Polski oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2) ustawy, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,

po spełnieniu następujących warunków tj., gdy podmioty te:

1) są zarejestrowanymi podatnikami podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;
2) nie wykonują na terytorium Polski, w okresie za który występują o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem usług wymienionych w przepisach rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, w tym również świadczenia usług i dostawy towarów, dla których zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

Podmiotom uprawnionym z państw trzecich, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy, złożyły w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż terytorium Polski zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej z tytułu usług elektronicznych, zwrot podatku przysługuje do nabywanych towarów i usług, które są związane wyłącznie ze świadczeniem tych usług.

Zwrot podatku przysługuje: podmiotom uprawnionym zarówno z państw członkowskich Unii, jak i z państw trzecich, w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium Polski towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium Polski, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium Polski.

W przypadku gdy towary lub usługi, od których podmioty uprawnione ubiegają się o zwrot podatku, były wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podmiotom tym przysługuje zwrot podatku w proporcji, w jakiej towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym w składanym wniosku przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku podmiot uprawniony uwzględnia obliczoną proporcję.

Podmiotom uprawniony z państw trzecich, zwrot podatku, przysługuje na zasadzie wzajemności. Zasady tej nie stosuje się do podmiotów, które złożyły w innym niż Polska państwie członkowskim zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej z tytułu usług elektronicznych.

Zwrot podatku nie przysługuje w odniesieniu do kwot podatku:

• które zostały zafakturowane niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie
• które dotyczyły czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy (eksportu towarów, gdy wywóz dokonywany był przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz) i art. 13 ustawy (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów)
• w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (brak prawa do odliczenia z art. 88 ustawy).

Okres zwrotu i limity kwotowe

Podmioty uprawnione mogą wystąpić o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »