Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.05.2016

Zwrot PCC możliwy tylko w określonych przypadkach

Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji należy się zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, uiszczony przy zakupie nieruchomości, co do której Wnioskodawczyni odstąpiła od zawartej umowy (oświadczenie o odstąpieniu Wnioskodawczyni wystosowała w lipcu 2015 r., potwierdzone we wrześniu 2015 r.) ze względu na wprowadzenie w błąd co do stanu nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 26 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura – 3 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwrotu podatku uiszczonego z tytułu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 3 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwrotu podatku uiszczonego z tytułu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
W dniu 3 października 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła przed notariuszem umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży lokalu mieszkalnego oznaczonego w budynku przy ulicy K. Z własnością tego budynku jest związany udział w 246/10000 części obejmujący nieruchomość wspólną.

Ww. lokal Wnioskodawczyni nabyła za kwotę 128.000 zł od sprzedającego – S. Sp. z o.o. z siedzibą w K.

W związku z kupnem ww. nieruchomości lokalowej Wnioskodawczyni zapłaciła m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży – wg stawki 2% w kwocie 2.560 zł (o czym stanowi § 9 ust. 1 pkt 1 aktu notarialnego).

W nabytym lokalu Wnioskodawczyni przeprowadziła remont. Jednak wkrótce po zamieszkaniu w nim okazało się, że stan lokalu znacząco odbiega od wskazanego w umowie sprzedaży i że w lokalu, mimo remontu, ujawnia się grzyb zagrażający zdrowiu a nawet życiu, spowodowany nienaturalnym zawilgoceniem lokalu.

W czerwcu 2014 r., niezwłocznie po wykryciu opisanego stanu lokalu, Wnioskodawczyni poinformowała o tym sprzedającego; prowadzona była również w tym zakresie korespondencja mailowa. W lipcu 2014 r. biegły sądowy rzeczoznawca mykolog sporządził opinię, z której wynika zawilgocenie mieszkania w bardzo wysokim stopniu, wilgotność powietrza przekracza 80%, zawilgocenie wewnętrzne przegród zewnętrznych, jak i wewnętrznych jest wysokie. Jako główne przyczyny zagrzybień biegły wskazał wynikające ze złego stanu mieszkania: m.in. nieefektywną izolację poziomą ścian, brak dokładnego zabezpieczenia ościeży zewnętrznych okna oraz głównego zakończenia izolacji pionowej, brak efektywnej wentylacji. Wskutek zagrzybienia doszło do porażenia korozją biologiczną elementów wykończenia mieszkania, jak i wyposażenia. Część z nich nie nadaje się do dalszego użytkowania i powinny być zutylizowane ze względu na silne zagrzybienie ścian i elementów wykończenia. Mieszkanie nie może być użytkowane a przebywanie w nim może narazić lokatorów na powikłania zdrowotne.

W związku ze wskazanymi (ukrytymi) wadami lokalu – bardzo duża wilgotność powodująca jego zagrzybienie w sposób uniemożliwiający mieszkanie w nim – Wnioskodawczyni odstąpiła od umowy. Ponieważ jednak jej pismo dotyczące odstąpienia pozostało faktycznie bez odpowiedzi, pełnomocnik Wnioskodawczyni wystosowała w dniu 11 listopada 2015 r. ponowne pismo stanowiące oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zawierające wniosek o zwrot poniesionych kosztów. W odpowiedzi na to pismo S. Sp. z o.o. prosiła o szereg dodatkowych dokumentów, które otrzymała. Doszło również do (ponownej) wizji lokalnej mieszkania i dopiero w lutym 2016 r., z uwagi na wyjaśnianie sytuacji przez S. Sp. z o.o., doszło do zawarcia stosownej umowy notarialnej odstąpienia od transakcji sprzedaży nieruchomości. W związku z odstąpieniem od umowy S. Sp. z o.o. zwróciła Wnioskodawczyni kwotę nabycia lokalu oraz koszty remontu. Wnioskodawczyni nie otrzymała zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych wobec twierdzeń S. Sp. z o.o., że może się o niego ubiegać we właściwym urzędzie skarbowym.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo domagać się zwrotu uiszczonego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w opisanej sytuacji należy się zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, uiszczony przy zakupie nieruchomości, co do której Wnioskodawczyni odstąpiła od zawartej umowy (oświadczenie o odstąpieniu Wnioskodawczyni wystosowała w lipcu 2015 r., potwierdzone we wrześniu 2015 r.) ze względu na wprowadzenie w błąd co do stanu nieruchomości (błąd co do istotnych cech przedmiotu umowy) skutkującego niemożnością mieszkania w tym lokalu (wady te były niewykrywalne w chwili zakupu nieruchomości (ukryte) i ujawniły się dopiero z czasem, gdy zagrzybienie stało się widoczne, wówczas wady zostały od razu zgłoszone), a więc co do której skutki prawne pierwszej umowy zostały uchylone w wyniku złożenia stosownych oświadczeń woli w drugim akcie notarialnym zawartym między Stronami?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w niniejszej sprawie zaistniała nieważność względna zawartej umowy ze względu na wprowadzenie w błąd co do ukrytych cech nieruc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »