Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

29.09.2021

Zwolnienie z VAT nie dla wszystkich korepetytorów

Do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wlicza się m.in. kwoty świadczonych usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, tj. sprzedaż usług polegających na prowadzeniu korepetycji osobiście przez podatnika. Natomiast usługi prywatnego nauczania (udzielania korepetycji) świadczone przez zatrudnionych przez podatnika pracowników/zleceniobiorców nie korzystają z ww. zwolnienia i tym samym kwotę sprzedaży tych usług podatnik powinien wliczać do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie udzielania korepetycji online na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Korepetycje dotyczą matematyki, fizyki oraz programowania, a zakres świadczonych usług odpowiada poziomowi podstawowemu, ponadpodstawowemu i wyższemu. Obecnie działalność gospodarczą podatnik prowadzi samodzielnie i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik planuje w ramach swojej działalności zatrudnić pracowników w ramach umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie/umowa o dzieło), którzy będą również świadczyć usługi udzielania korepetycji w tym samym zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Umowy takie będą zawierane z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia korepetycji.

Podatnik ponadto wyjaśnił, że:

 • nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, a obecnie korzysta wyłącznie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy,
 • jego przychód przekroczył 200 000 zł, ale wciąż korzystał wyłącznie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy,
 • nie będzie wykonywał/nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy,
 • nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 • świadczone usługi są usługami prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym i są świadczone przez nauczyciela.
 • świadczone usługi nie są usługami kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • istnieje związek pomiędzy treścią przekazywaną na zajęciach, a posiadanymi przez podatnika kwalifikacjami.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć:

 1. czy wartość usług prywatnego nauczania (udzielania korepetycji) świadczonych przez zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy,
 2. czy do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy wliczać się będzie wartość usług prywatnego nauczania świadczonych osobiście, które są zwolnione od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Zdaniem przedsiębiorcy:

 1. Wartość usług prywatnego nauczania świadczonych przez zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego.
 2. Wartość usług prywatnego nauczania świadczonych osobiście i zwolnionych od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy nie wlicza się do wskazanego limitu co wynika wprost z treści art. 113 ust. 2 ustawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem i w wydanej interpretacji wskazał:

Stosowanie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Z regulacji art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym.

Przywołany wyżej przepis umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Zwolnienie to odnosi się zatem do usług nauczania, które obejmuje materiał dydaktyczny realizowany przez szkoły lub uczelnie wyższe. Musi istnieć tu zatem zgodność realizowanego w ramach prywatnego nauczania materiału z materiałem przewidzianym w programie nauczania w wymienionych placówkach oświatowych.

W odpowiedzi na zadane pytanie w pierwszej kolejności należy ustalić, czy świadczone przez podatnika usługi edukacyjne w postaci udzielania lekcji (korepetycji) z zakresu matematyki, fizyki oraz oprogramowania oraz usługi prywatnego nauczania (udzielania korepetycji) świadczone przez zatrudnionych przez podatnika pracowników/zleceniobiorców korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie świadczone przez podatnika usługi objęte zakresem pytania są usługami prywatnego nauczania na poziome przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym i są świadczone przez nauczyciela. Podatnik posiada tytuł magistra uzyskany na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Swoją maturę z matematyki rozszerzonej napisał na 100%, z fizyki rozszerzonej na 97%. Aktualnie podatnik realizuje studia doktorskie w dziedzinie fizyka. Prowadzi zajęcia z matematyki, fizyki oraz informatyki. W przeszłości był laureatem oraz finalistą licznych konkurs&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »