Zwolnienie z podatku rolnego gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), zwalnia się od podatku rolnego, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

W art. 12 ust. 3 określono natomiast okres zwolnienia dla powyższych gruntów. I tak wynosi on 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Należy dodać, że jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha (art. 12 ust. 4).

Wyłączenie ze zwolnienia

Natomiast z powyższego zwolnienia nie będą mogły skorzystać osoby, które nabywają gospodarstwo rolne od indywidualnych właścicieli, tzn. jeżeli są małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Pokrewieństwo należy obliczyć w następujący sposób:

- prostej - kiedy jedna osoba pochodzi od drugiej (wstępni - rodzice, dziadkowie, zstępni - dzieci, wnuki),
- bocznej (np. rodzeństwo, wujowie, kuzynowie).

Przykład: Jan Kowalski nabył grunty na powiększenie gospodarstwa rolnego od swojego brata (5 ha), 2 ha od syna siostry matki (kuzyna) oraz 7 ha od swojego ojca.

W tym przypadku zwolnieniu będą podlegały grunty nabyte przez pana Jana od swojego brata (linia boczna) 5 ha, od swojego kuzyna (linia boczna) 2 ha, natomiast nie będą podlegały zwolnieniu od podatku rolnego grunty nabyte od jego ojca, gdyż nabywcą jest zstępny (dziecko zbywcy).

Hektary fizyczne czy przeliczeniowe

Przepis w powyższym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. Pierwszą wątpliwością pojawiającą się przy analizie przedmiotowego zwolnienia jest odpowiedź na pytanie, czy zwolnieniu podlegają hektary fizyczne ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »