Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej wpłaconej na rachunek inny niż obdarowanego

W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek zwolnienia jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Stan faktyczny

W dniu 10 grudnia 2018 r. została sporządzona umowa darowizny środków pieniężnych, zgodnie z którą Wnioskodawczyni została obdarowana przez swojego syna środkami pieniężnymi z przeznaczeniem na zakup mieszkania od Urzędu Miasta. W tym też dniu darczyńca – syn dokonał zapłaty darowanej kwoty na rachunek sprzedawcy mieszkania. W dniu 12 grudnia 2018 r. w formie aktu notarialnego została sporządzona umowa zakupu mieszkania pomiędzy Wnioskodawczynią jako jedynym nabywcą nieruchomości a Urzędem Miasta, występującym w charakterze sprzedawcy. Wnioskodawczyni wskazała, że dopełniła również obowiązku zgłoszenia nabycia tychże środków składając we właściwym urzędzie skarbowym formularz SD-Z2.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy pomimo braku wpłaty darowanych środków pieniężnych na rachunek bankowy Wnioskodawczyni rzeczona darowizna korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawczyni, zamiarem ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisu o konieczności udokumentowania wpłaty środków pieniężnych na rachunek obdarowanego było zapobieżenie ewentualnym nadużyciom polegającym na tworzeniu fikcyjnych umów darowizny. Zdaniem Wnioskodawczyni, dowód zapłaty na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości jest dostatecznym dowodem, że darowizna rzeczywiście miała miejsca, a jej beneficjentką jest Wnioskodawczyni, ponieważ zgodnie z aktem notarialnym to ona jest nabywcą tejże nieruchomości. W takim duchu utrzymane jest też orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach a także niedawno wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna z 26 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4015.82.2018.2.MZA. W związku z powyższym – zważywszy na dopełnienie warunku zgłoszenia otrzymanej darowizny w ustawowym terminie oraz właściwe udokumentowanie jej otrzymania – Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

 • darowizny, polecenia darczyńcy;

 • zasiedzenia;

 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »