Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.12.2012

Zwolnienie z PIT świadczeń z ZFŚS dla członków rodzin emerytów i rencistów

Pytanie podatnika: Czy spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu świadczeń przyznawanych z ZFŚS, których wartość nie przekracza kwoty 2280 zł w roku podatkowym, na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów - byłych pracowników spółki, czy też powinna zastosować zwolnienie przedmiotowe - określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2012 r. (data wpływu 01.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów - byłych pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów - byłych pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka (zwana dalej „Spółką”) przyznawała w br. świadczenia na rzecz emerytów i rencistów (byłych pracowników Spółki), które są finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej) „ZFŚS”). Świadczenia te są również przekazywane na rzecz najbliższych członków rodzin emerytów i rencistów. Spółka w dalszym ciągu planuje przyznawać tego typu świadczenia w przyszłości. Wskazać należy, że decyzją nr .../2010 Prezesa Zarządu P.. z dnia 26 listopada 2010 r., wprowadzono w spółce „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w P.” (zwany dalej „Regulaminem”).

Zgodnie z § 3 Regulaminu ust. 1 środki ZFŚS przeznaczone są na:

1. dofinansowania do wczasów, w tym wczasów profilaktyczno - leczniczych zakupionych przez pracodawcę lub indywidualnie u innego organizatora,
2. dopłaty do „wczasów pod gruszą”,
3. dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zakupionego przez pracodawcę oraz indywidualnie u innego organizatora,
4. dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej - zakup biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe,
5. dofinansowanie do udziału w imprezach i zajęciach sportowych, turystycznych oraz biletów na ww. imprezy,
6. pomoc finansowa przyznawana osobom uprawnionym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
7. zwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe,
8. inne formy pomocy według aktualnie występujących potrzeb i możliwości ZFŚS (np. bony świąteczne).

Z kolei jak wynika z § 4 ust. 1 lit c) i e) Regulaminu, do korzystania świadczeń ZFŚS są uprawnieni emeryci i renciści - byli pracownicy P. i D., jak również członkowie ich rodzin w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się w szkole do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat. Za członków rodziny uważa się następujące osoby:

- dzieci własne osoby uprawnionej pozostające na utrzymaniu i wychowaniu,
- inne dzieci: przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej i dzieci współmałżonków.

Spółka na podstawie powyższego Regulaminu przyznaje świadczenia na rzecz emerytów i rencistów - byłych pracowników Spółki oraz członków ich rodzin.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu świadczeń przyznawanych z ZFŚS, których wartość nie przekracza kwoty 2280 zł w roku podatkowym, na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów - byłych pracowników Spółki, czy też powinna zastosować zwolnienie przedmiotowe - określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei jak wynika z art. 11 ust. 1 ww. ustawy Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy zwolniono z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Przepis ten określa przesłanki, od spełnienia których jest uzależniona możliwość zastosowania zwolnienia, tj.:

1. świadczenie jest wypłacane na rzecz byłych pracowników,
2. osoby te posiadają status emeryta lub rencisty,
3. łączna wartość świadczenia nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że ustawodawca posłużył się, konstruując omawiane zwolnienie, kryterium podmiotowo - przedmiotowym. Kryterium podmiotowe jest spełnione wówczas, gdy świadczenie jest uzyskiwane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. Jako kryterium przedmioto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »