Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

13.09.2017

Zwolnienie z PIT odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy

Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, w sytuacji gdy zostało otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, nie będzie objęte dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy o PIT, ponieważ jest ono odszkodowaniem, którego wysokość wynika wprost z art. 58 Kodeksu pracy - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 14714 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Szanowny Panie Premierze,
do mojego biura poselskiego zwracają się pracodawcy, którzy zapytują czy zawierając z pracownikiem, korzystną dla niego ugodę sądową, zakładającą wypłatę odszkodowania w wysokości przekraczającej 3-miesięczne wynagrodzenie za pracę nie spowodują, iż pracownik będzie zmuszony do wypłaty podatku dochodowego od tegoż przysporzenia.

Szanowny Panie Premierze,
zgodnie z art. 47 (1) Kodeksu pracy: pracownik, z którym pracodawca, niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem ma prawo wystąpić z żądaniem zasądzenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Alternatywą dla żądania zasądzenia odszkodowania, jest żądanie przywrócenia do pracy (art. 45 Kodeksu pracy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Niejednokrotnie w drodze negocjacji zwaśnionych stron: pracodawcy i pracownika, w toku postępowania sądowego, w zamian za rezygnację z żądania pracownika przywrócenia go do pracy, pracodawca zgadza się zawrzeć ugodę sądową polegającą na zapłacie pracownikowi odszkodowania w wysokości wykraczającej ponad 3-miesięczne wynagrodzenie za pracę. W praktyce zdarzają się odszkodowania na kwotę 6-miesięcznego a nawet 12-miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Szanowny Panie Premierze,
w imieniu środowiska pracowników i pracodawców, oraz w świetle przytoczonego przepisu ustawy podatkowej, proszę o wyjaśnienie:

Czy zwolnieniu z konieczności uiszczenia podatku dochodowego podlega jedynie wynagrodzenie do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czy też nawet odszkodowanie wykraczające ponad tą wysokość? (W razie jego przyznania w ugodzie sądowej zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem).

Jednocześnie apeluję do Pana Premiera o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów odnoszących się do przedmiotowej sprawy. Proszę o odpowiedź czy takie działania zostaną podjęte i w jakim horyzoncie czasowym?

Poseł Paweł Bańkowski

Jaworzno, 3 sierpnia 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14714 w sprawie podatku dochodowego od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 14714 Pana Posła Pawła Bańkowskiego w sprawie podatku dochodowego od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2032 z późn. zm.) - dalej: „ustawa” - wolne od podatku są otrzymane odszkodowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »