Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.10.2014

Zwolnienie z długu lokatorów a przychód w PIT

Pytanie podatnika: Czy Spółdzielnia powinna wystawić PIT-8C wszystkim osobom zajmującym lokale obciążone kredytem mieszkaniowym w związku ze zmniejszeniem ich zadłużenia / zwolnieniem z długu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Wezwaniem z dnia 28 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu bezpośrednio do pytania zadanego we wniosku.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Decyzją Prezydenta Miasta zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie linii tramwajowej w ciągu drogi gminnej, w myśl art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nastąpiło wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako działki nr 99/1 i 97/1 /obręb 125/.

Na wymienionych działkach znajdują się 22 budynki mieszkalne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, które posiadały do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, przysługuje ustalone odrębną decyzją odszkodowanie. W myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Podstawą ustalenia odszkodowania, zgodnie z art. 130 i art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest wartość rynkowa nieruchomości określona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Na nieruchomości, o której mowa, ustanowiona jest hipoteka z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych i spłacanych na warunkach określonych przez Radę Ministrów, zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Kredytobiorcami są członkowie Spółdzielni, zajmujący lokale obciążone kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię, lub osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmujące lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię.
Stosownie do zapisu art. 4 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, Spółdzielnia prowadzi analityczną ewidencję zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków Spółdzielni lub osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz umożliwia bankowi kontrolę tej ewidencji. Analityczna ewidencja zadłużenia zgodnie z art. 4 ust. 5 przywołanej ustawy zawiera co najmniej: 1) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu kredytu, skapitalizowanych odsetek, przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek, wysokość wniesionej przez członka Spółdzielni części wkładu budowlanego lub wysokość wkładu mieszkaniowego, ustaloną według zasad określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, wysokość dokonanych umorzeń, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek, kwotę odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budżet państwa, wysokość należności z tytułu obciążających członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, miesięcznych spłat kredytu, wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, oraz wysokość spłat wnoszonych przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4 przywołanej ustawy lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką.

Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

W oparciu o pismo Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski skierowane do Gminy, ustalono wysokość wierzytelności zabezpieczonej hipotekami ujawnionymi w dziale IV księgi wieczystej na dzień 31 grudnia 2013 r., która ponad 10-krotnie przewyższa wysokość ustalonego odszkodowania.

Z uwagi na powyższe ustalone przez Gminę odszkodowanie zostało w całości zaliczone na spłatę świadczenia głównego wierzytelności i wypłacone bezpośrednio na rzecz Banku (Spółdzielnia nie otrzymała środków na swój rachunek bankowy). Bank natomiast zwrócił się do Spółdzielni z prośbą o wskazanie kwot i rachunków, na jakie należy przeksięgować otrzymane środki.

Spółdzielnia podjęła decyzję o proporcjonalnym podziale środków na poszczególne rachunki kredytowe według wskaźnika stanowiącego iloraz kwoty odszkodowania i sald kredytów, odsetek skapitalizowanych, odsetek naliczonych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa wraz z oprocentowaniem, zaewidencjonowanych na poszczególnych rachunkach według stanu na dzień 31 marca 2014 r.

W związku z powyższym kwo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100