Zwolnienie tylko dla darowizn bezgotówkowych

W przypadku chęci dokonania darowizny pewnej sumy pieniędzy na rzecz swojej najbliższej rodziny, osoby te nie mają one możliwości dokonania tego w formie bezgotówkowej. Jedynym dostępnym dla tej grupy rozwiązaniem jest przekazanie tej kwoty w formie gotówkowej, do czego - znów - mają prawo. Niestety konsekwencją takiej sytuacji jest obciążenie darowizny dokonanej w sposób gotówkowy podatkiem od spadków i darowizn. Analogiczny ciężar nie ma miejsca, jeśli darowizna jest dokonywana przelewem bankowym, czyli w formie bezgotówkowej.

 

Interpelacja nr 37446 do ministra finansów w sprawie zwolnienia podatkowego obejmującego jedynie darowiznę dokonaną w formie bezgotówkowej

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej jako: ustawa o podatku od spadków i darowizn) korzystającą ze zwolnienia podatkowego jest jedynie darowizna dokonana przez osobę należącą do I grupy podatkowej w formie bezgotówkowej, z analogicznego zwolnienia nie korzysta natomiast taka sama darowizna, ale dokonana w formie gotówkowej, o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Uwzględniając konsekwencje zarówno prawne, jak i majątkowe dokonywanej darowizny nie ma żadnego znaczenia forma, w jakiej jest darowana pewna suma pieniędzy. Zawsze po stronie darczyńcy następuje pomniejszenie jego aktywów, czemu odpowiada jednocześnie powiększenie aktywów u obdarowanego. Jest to bowiem istota instytucji darowizny, która uregulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. W konsekwencji nie ma żadnego znaczenia i nie zmienia podstawowych założeń instytucji darowizny, czy pewna suma pieniędzy będzie darowana w formie bezgotówkowej czy gotówkowej.

Należy również mieć na uwadze, iż pomimo powszechnej dostępności usług bankowych w Polsce oraz korzystania z nich przez zdecydowaną większość obywateli, znajduje się pewna część społeczeństwa polskiego, która z usług tych nie korzysta. Przede wszystkim ma to miejsce w przypadku osób starszych, które nie chcą - do czego mają pełne prawo - gromadzić swoich pieniędzy na rachunku bankowym. Również nie każdy obywatel musi chcieć posiadać konto bankowe i korzystać z tego rodzaju usług. Tak samo nie każdy obywatel musi chcieć dokonywać darowizny w formie bezgotówkowej, do czego każdy z Polaków ma pełne prawo, a decyzja w tym przedmiocie powinna być dokonywana całkowicie swobodnie. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego argumentu, który przemawiałby za uprzywilejowaniem bezgotówkowego obrotu pieniędzmi w przypadku dokonywania darowizn.

W przypadku chęci dokonania przez te osoby darowizny pewnej sumy pieniędzy na rzecz swojej najbliższej rodziny, nie mają one możliwości dokonania tego w formie bezgotówkowej. Jedynym dostępnym dla tej grupy rozwiązaniem jest przekazanie tej kwoty w formie gotówkowej, do czego - znów - mają prawo. Niestety konsekwencją takiej sytuacji jest obciążenie darowizny dokonanej w sposób gotówkowy podatkiem od spadków i darowizn. Analogiczny ciężar nie ma miejsca, jeśli darowizna jest dokonywana przelewem bankowym, czyli w formie bezgotówkowej.

Biorąc pod uwagę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim swoim obywatelom równość wobec prawa (art. 32), obecna regulacja prawna w omawianym zakresie budzi wątpliwości pod tym względem. Niezrozumiałe jest bowiem, dlaczego obywatele dokonujący darowizny w sytuacji (tj. przekazując taką samą kwotę pieniędzy na rzecz krewnego z takim samym stopniem pokrewieństwa), gdy ta kwota przekazywana będzie w formie gotówkowej będą zmuszeni do zapłaty podatku, natomiast jeśli darowizna zostanie dokonana w formie bezgotówkowej, obowiązku zapłaty podatku już nie będzie (konieczne będzie jedynie zgłoszenie tego faktu do właściwego urzędu skarbowego).

Jak już wspominano powyżej, forma dokonania darowizny nie wpływa na jej konsekwencje prawne - czyli pomniejszenie majątku darczyńcy i odpowiadające mu powiększenie majątku obdarowanego. W obydwu sytuacjach zostanie wywołany ten sam skutek. Zatem traktowanie przez organy podatkowe odmiennie tych nieznacznie różniących się od siebie sytuacji, które wywołują identyczne skutki prawne, kłóci się z zasadą równego traktowania obywateli przez władze publiczne, jeśli znajdują się oni w analogicznej sytuacji.

Ponadto powoduje to poczucie niesprawiedliwości u obywateli, gdyż są oni traktowani przez organy podatkowe odmiennie, pomimo znajdowania się w takiej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »