Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

12.03.2018

Zwolnienie podmiotowe z VAT a obowiązek korekty podatku od środków trwałych

Pytanie: Czy w związku z zamiarem skorzystania z zwolnienia z VAT podatnik będzie musiał w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł a niższej niż 10 000 zł, pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 3500 zł oraz wyposażenia, narzędzi, części do maszyn (drobne elektronarzędzia, wiertarki, frezy, pistolet lakierniczy) o wartości poniżej 1500 zł, dokonać korekty podatku VAT odliczonego przy ich zakupie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego od środków trwałych w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego od środków trwałych w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 lutego 2018 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz pytania nr 3 wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe
(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 2003 r. świadczącym usługi w zakresie produkcji i handlu detalicznego artykułami z drewna. Podatnik podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym. W związku z tym, że od kilku lat każdorocznie podatnik nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ustawy o VAT, podatnik chce skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 (zwanej dalej ustawą o VAT).

Z chwilą skorzystania z ww. zwolnienia nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych wcześniej przez podatnika środków trwałych, pozostałych środków trwałych, narzędzi, wyposażenia i innych składników majątku, od których podatnik uprzednio, przy ich nabyciu, miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zakupione środki trwałe i pozostałe środki trwałe były i są nadal wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Również nabyte wyposażenie, narzędzia i części do maszyn były i są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zamiarem skorzystania z zwolnienia z VAT, o którym uprzednio była mowa podatnik będzie musiał w przypadku:

  1. Środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł a niższej niż 10.000 zł nabytych i oddanych do użytkowania w latach I.2007-XII.2014 r., od których został odliczony podatek naliczony - ujętych w deklaracji VAT-7 pod pozycją „ Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” dokonać korekty podatku VAT odliczonego przy ich zakupie?
  2. Pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 3500 zł nabytych i oddanych do użytkowania w latach I.2007-IV.2016, od których został odliczony podatek naliczony - ujętych w deklaracji VAT pod pozycją „ Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” dokonać korekty podatku VAT odliczonego przy ich zakupie?
  3. Wyposażenia, narzędzi, części do maszyn (drobne elektronarzędzia, wiertarki, frezy, pistolet lakierniczy) o wartości poniżej 1500 zł, które zostały zakupione i oddane do użytkowania w latach I.2011-XI.2016 r., od których został odliczony podatek VAT naliczony - ujętych w deklaracji VAT pod pozycją „ Nabycie towarów i usług pozostałych” dokonać korekty podatku VAT odliczonego przy ich zakupie? (ostatecznie przedstawione w uzupełnienie wniosku).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku składników majątku (opisanych w poz. 75 wniosku w pkt 1-3) przy których nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, a które używał na cele działalności opodatkowanej co najmniej 12 miesięcy, nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

Zdaniem podatnika w przypadku składników majątku ujętych w pytaniu zastosowanie będzie miał art. 91 ustawy o VAT.

W przedstawionej sytuacji przyszłej nastąpi jedynie zmiana przeznaczenia elementów majątku uznanych przez podatnika za środki trwałe, pozostałe środki trwałe narzędzia i wyposażenie.

Podatnik nie zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej dlatego nie ma obowiązku sporządzenia remanentu i dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego od zakupu elementów majątku.

Zgodnie z art. 91 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o VAT, w przypadku środków trwałych poniżej 15.000 zł oraz pozostałych środków trwałych i usług, które nie stanowią środków trwałych (w tym wyposażenia, narzędzi) korekty związanej ze zmianą przeznaczenia tych towarów i usług dokonuje się w miesiącu, w którym zmiana nastąpiła, jednak jest ona zawężona terminem 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania. Po tym czasie korekty nie dokonuje się.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »