Zwolnienia z PIT: Prezenty dla kontrahentów

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł, opisanych w stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej:

- przekazania prezentów reklamowych w postaci alkoholu - jest nieprawidłowe,
- przekazania prezentów reklamowych w innej postaci, zapakowanych w torby ozdobne opatrzone logo Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka w ramach podstawowej działalności handluje klejami przemysłowymi. Z uwagi na to, że rynek klejów przemysłowych charakteryzuje się dużą konkurencją, Spółka prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe w celu zwiększenia przychodów i utrzymania źródła przychodów. Do tych działań należy m.in. wręczanie prezentów reklamowych kontrahentom m.in. kartek okolicznościowych, słodyczy, alkoholu, które zapakowane są w torby ozdobne opatrzone logo Spółki. Powyższe działania mają na celu upowszechnienie marki Spółki poprzez umieszczenie widocznego logo Spółki na torbach i zachęcenie klientów do kontynuowania dotychczasowej współpracy ze Spółką. Wartość jednego prezentu nie przekracza 200 zł. Osoby, którym przekazywane są upominki nie są związane ze Spółką umowami cywilnoprawnymi, nie prowadzą działalności gospodarczej. Są jedynie przedstawicielami kontrahentów Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł, opisanych w stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 updof opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Powyższe zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zatem spełnienie łącznie warunków dotyczących: nieprzekroczenia kwoty 200 zł nieodpłatnego świadczenia, charakter nieodpłatnego świadczenia oraz odbiorca tego świadczenia decydują o tym, czy dane nieodpłatne przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

Przez promocję i reklamę należy rozumieć każde działanie mające na celu rozpowszechnienie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach, miejscach i możliwościach nabycia, zachęcenie klientów do kontynuowania współpracy handlowej. Funkcję reklamową spełnia również logo firmy. Im bardziej rozpoznawalne logo tym bardziej rozpoznawalna marka, a tym samym przedsiębiorca. Działaniem marketingowym Spółki jest promocja jego znaku firmowego, zwiększenie jego rozpoznawalności i budowanie pozytywnych z nim skojarzeń.

W opinii Spółki przekazanie nieodpłatnie kontrahentom prezentów opatrzonych znakiem firmowym Spółki ma na celu zachęcenie kontrahentów do utrzymania kontaktów handlowych ze Spółką oraz nabywania oferowanych produktów i towarów. Umieszczenie oznaczenia Spółki na prezentach przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom mają na celu promowanie Spółki poprzez promocję własnej marki.

Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2011 roku, sygn. ILPB3/423-358/11-6/MM:

„(...) W przypadku oferowania prezentów z logo firmy uznać należy, że do czynienia mamy z reklamą polegającą na promowaniu przedsiębiorstwa bez konieczności jednoczesnego promowania oferowanych towarów bądź usług (....). Upominki, które nie noszą oznaczeń Wnioskodawcy, nie promują logo lub marki firmy (...)”.

W opinii Spółki przy spełnieniu łącznie trzech warunków, o których jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a pdof, tj.:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »