Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.01.2016

Zwolnienia w PIT. Odszkodowanie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł jako powód ugodę przed mediatorem z jego dotychczasowym pracodawcą (pozwanym), która to została zatwierdzona przez Sąd Rejonowy. Ugoda obejmowała odszkodowanie z tytułu godzin nadliczbowych. Pozwany pracodawca wypłacił Wnioskodawcy pierwszą z dwóch rat ww. odszkodowania, przy czym zamiast pełnej wysokości raty - pomniejszył ją o podatek dochodowy od osób fizycznych w wyniku czego Wnioskodawca otrzymał około 70% należnej mu kwoty. Czy pracodawca postąpił prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 7 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-608/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 11 grudnia 2015 r.), zaś w dniu 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 18 grudnia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł jako powód ugodę przed mediatorem z Jego dotychczasowym pracodawcą (pozwanym), która to została zatwierdzona przez Sąd Rejonowy. W dniu 11 września 2015 r. przedmiotowa ugoda uprawomocniła się, a postępowanie sądowe prowadzone w ww. sprawie zostało umorzone. Ugoda obejmowała odszkodowanie z tytułu godzin nadliczbowych. Wnioskodawca zacytował treść ugody: „pozwany zgadza się wypłacić powodowi tytułem odszkodowania za pracę w godzinach nadliczbowych kwotę x brutto”.

W dniu 29 września 2015 r. pozwany pracodawca wypłacił Wnioskodawcy pierwszą z dwóch rat ww. odszkodowania, przy czym zamiast pełnej wysokości raty - pomniejszył ją o podatek dochodowy od osób fizycznych w wyniku czego Wnioskodawca otrzymał około 70% należnej Mu kwoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w opisanym stanie faktycznym pełnej kwoty przedmiotowego odszkodowania, Wnioskodawca winien odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z treścią art. 21 pkt 1 ust. 3 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem: odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe”.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że Jego dotychczasowy pracodawca nienależnie dokonał potrącenia z kwoty pierwszej raty odszkodowania 30% podatku dochodowego od osób fizycznych, albowiem należne Jego odszkodowanie - w myśl powyższego przepisu prawa - jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw (w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »