ZUS: Ulga na start po zawieszeniu działalności

Przedsiębiorca po upływie 60 miesięcy od ostatniego zawieszenia działalności gospodarczej i podjęciu jej na nowo będzie miał prawo do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 6 miesięcy od dnia jej ponownego podjęcia, bowiem nie wystąpią przesłanki negatywne do zaistnienia ulgi: w postaci podjęcia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia i wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że od września 2017 r. jego działalność jest zawieszona. W trakcie zawieszenia w październiku 2020 roku sprzedał środek trwały. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca uważa, iż ma prawo do sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności i ten fakt w jego ocenie nie powoduje konieczności odwieszenia jej i tym samym w tym czasie nie podlega pod ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przedsiębiorca zamierza po 61 miesiącach, tj. od października 2022 r., uruchomić ponownie swoją działalność.

Przedsiębiorca zadał pytanie, czy ma prawo skorzystać z ulgi na start (czyli przez 6 miesięcy tylko składka zdrowotna przy kodzie tytułu ubezpieczenia 05 40), a po niej z ulgi preferencyjnej czyli kod 05 70. Jego zdaniem, nie ma żadnych przeciwwskazań do korzystania po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia z ulgi na start a po niej z ulgi tzw. preferencyjnej, pomimo sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności.

Ponadto przedsiębiorca podał, że:

 1. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, sprzedał tylko w trakcie zawieszenia działalności środek trwały co jest jego zdaniem dopuszczalne w czasie zawieszonej działalności bez konieczności jej odwieszenia zgodnie z ustawą - Prawo przedsiębiorców,
 2. nie był ani twórcą ani artystą,
 3. nie prowadził działalności w zakresie wolnego zawodu,
 4. nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. ani wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, czy partnerskiej,
 5. nie był akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej,
 6. nie był osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
 7. nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe:

 1. w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ulga na start) w sytuacji zbycia uprzednio środka trwałego w trakcie jej zawieszenia,
 2. w przedmiocie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji zbycia uprzednio środka trwałego w trakcie jej zawieszenia.

W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »