ZUS: Ogólny schemat kontroli płatników składek

Co sprawdza ZUS ZUS ocenia, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W szczególności sprawdza, czy: prawidłowo zgłosili oni do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników iinne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń, rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS, odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane, w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty, właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych. Jeśli płatnik składek zalega z ich opłatą, ZUS może również sprawdzić jego majątek.

Jak ZUS wybiera płatników składek do kontroli

ZUS analizuje prawdopodobieństwo naruszenia prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków płatników składek.

Na podstawie tej analizy powstaje roczny plan kontroli.

Kto może kontrolować płatników składek w imieniu ZUS

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu. W może też w niej uczestniczyć pracownik ZUS, który nie jest inspektorem kontroli, ale przygotowuje się do egzaminu na to stanowisko. Musi jednak mieć odrębne upoważnienie.

Zanim inspektor kontroli Zakładu ją rozpocznie, musi pokazać legitymację służbową i doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Powinien przedstawić te dokumenty płatnikowi składek lub osobie, którą ten upoważnił, aby go reprezentowała. Jeśli płatnik składek jest przedsiębiorcą, to ZUS musi doręczyć mu przed kontrolą zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W takim przypadku inspektor może rozpocząć kontrolę najwcześniej po 7 dniach, ale najpóźniej po 29 dniach od dnia, w którym płatnikowi doręczono takie zawiadomienie. Kontrola może rozpocząć się wcześniej niż po 7 dniach, jeśli płatnik pisemnie wyrazi taką wolę. Jeżeli natomiast upłynie 30 dni od dnia, w którym dostarczono mu zawiadomienie, to przed kontrolą trzeba ponownie mu je przekazać.

Jeżeli inna uprawniona instytucja publiczna właśnie kontroluje działalność gospodarczą płatnika składek, to inspektor kontroli Zakładu jej nie rozpoczyna. Może ustalić inny jej termin.

Gdzie się odbywa kontrola

Inspektor kontroli Zakładu prowadzi ją w siedzibie płatnika składek i tam, gdzie prowadzi on działalność. Inspektor może przeprowadzić kontrolę w innym miejscu, w którym płatnik składek przechowuje dokumentację. Jednak pod warunkiem, że płatnik się na to zgodzi. Kontrolę można przeprowadzić w placówce ZUS, jeżeli to usprawni kontrolę. Jest to możliwe nawet, jeżeli zapewniono odpowiednie warunki techniczne w siedzibie płatnika czy tam, gdzie prowadzi on działalność. Jednak tylko wtedy, gdy płatnik składek wyrazi na to zgodę na piśmie.

Inspektor może prowadzić czynności kontrolne w placówce ZUS bez zgody płatnika składek, jeżeli:

  • ich charakter tego wymaga,
  • trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego - byłego pracownika płatnika składek,
  • płatnik składek nie zgłosił do ZUS zmiany adresu swojej siedziby,
  • płatnik nie wykreślił bądź nie zmienił adresu siedziby firmy w ewidencji działalności ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »