ZUS kontroluje umowy o dzieło

Interpelacja nr 34581 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie intensyfikacji kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło

W ostatnim czasie nastąpił wzrost ilości kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło. Do mojego biura zaczęły napływać skargi dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli oraz ich wyników. Analiza dokumentów z przebiegu kontroli, które przedstawiono uwidaczniają, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego.

Niepokojące dla przedsiębiorców jest kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło, które od wielu lat były niezmiennie stosowane i podczas wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły żadnych wątpliwości co do treści i celu wybranego rodzaju stosunku prawnego, a także wzajemnych praw i obowiązków stron. Mając na uwadze brak zastrzeżeń ze strony organu kontrolującego pracodawcy opierali się na dotychczasowej praktyce, zgodnej z obowiązującymi, niezmiennymi od lat, regulacjami prawnymi.

Przedsiębiorcy wielokrotnie skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców.

W związku z tym interpeluję jak Pan Minister zamierza dokonać wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS?

Czy Pan Minister podejmie PILNE działania mające na celu zaprzestanie krzywdzącej interpretacji ZUS-u?

Oczywiści, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że umowy o określonym rezultacie, niemające charakteru ciągłego, w których przedmiot umowy jest ściśle wskazany, a wykonawca jest rozliczany za osiągnięcie końcowego efektu, ma zapewnioną samodzielność, sam jest organizatorem czynności, jakie realizuje i ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, są traktowane jako umowy zlecenia. Niepokój budzi fakt, że inspektorzy kontroli ZUS nie dostrzegają różnicy między przedmiotem umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Pracodawcy nie byli wcześniej wpełni informowani o nowych stanowiskach ZUS w sprawie interpretacji przepisów, nie były prowadzone żadne kampanie informacyjne. Przeciwnie, pracodawcy zostali zaskoczeni kontrolami i ich wynikami mającymi poważne skutki finansowe dla funkcjonowania firm.

Należy dodać, że kontrole ZUS mają poważne konsekwencje finansowe dla małych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie pokryć wysokich kwot należności pieniężnych z lat ubiegłych, z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kiedy działali w przeświadczeniu, że postępują zgodnie z literą prawa.

W związku z powyższym interpelują jak powyżej.

Poseł Grzegorz Raniewicz

Odpowiedź na interpelację nr 34581 w sprawie intensyfikacji kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na przesłaną przy piśmie z dnia 16 września 2015 r. interpelację pana posła Grzegorza Raniewicza w sprawie intensyfikacji kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło w oparciu o informacje uzyskane od Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie wyjaśniam.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 68 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), jest uprawniony do weryfikowania, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z właściwego tytułu, a także czy w ogóle tytuł taki posiada.
Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego lub kontroli zostanie stwierdzone, że obowiązek ubezpieczeń społecznych danej osoby został określony nieprawidłowo przez podmiot pełniący ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »