JESTEŚ W STREFIE

Zrozumieć podatek VAT (6) Wyłączenia z kręgu podatników

Wiesz już, kto jest podatnikiem VAT, i że można nim zostać nawet o tym nie wiedząc. Obok regulacji, które wskazują, kto i kiedy będzie podatnikiem VAT, istnieją też takie, które stwierdzają, kto i kiedy takim podatnikiem nie będzie. Przypomnijmy na wstępie, że podatnikami są między innymi podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Ale ustawa o VAT pewnych czynności nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą - a tym samym podmioty je wykonujące nie będą podatnikami VAT.

Są to czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1–6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to przychody z tytułu stosunku pracy i umów pokrewnych.

Dodatkowo wyłączone są czynności wskazane w art. 13 pkt 2–9 ustawy PIT – ale pod pewnymi warunkami.

Dokładnie czynności wskazane w tych przepisach poznasz w ramach ćwiczeń do samodzielnego wykonania, a teraz kilka zdań o wspomnianych warunkach.

Nie będziesz podatnikiem VAT, jeżeli wykonując czynności wskazane w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT opierać się będziesz o umowę, określającą warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Dokładnie artykuł 15 ustęp 3 punkt 3 brzmi:

„3. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) (uchylony)

3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.”

Znając już ten przepis spróbuj rozwiązać następujący problem.

Zajmujesz się zawodowo prowadzeniem szkoleń w branży bhp. W ramach umowy cywilnoprawnej prowadzisz autorskie wykłady za pośrednictwem firmy szkoleniowej. W umowach określony jest przedmiot szkolenia, jego minimalna zawartość merytoryczna, czas trwania szkolenia, daty szkolenia oraz wysokość wynagrodzenia.

Zawarta jest też klauzula stanowiąca, iż nie ponosisz odpowiedzialności wobec uczestników szkolenia w przypadku reklamacji jego jakości– wszelkie spory i ich konsekwencje bierze na siebie firma.

Czy w tym przypadku czynności, które wykonujesz mogą zostać uznane za objęte działaniem ustawy o VAT?

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?