JESTEŚ W STREFIE

Zrozumieć PIT (3) Podatnicy i przedmiot podatku PIT

Próbując zdefiniować własnymi słowami pojęcie podatku, stwierdzimy, że dwa najważniejsze kryteria tej definicji to przedmiot i podmiot podatku. W podatku dochodowym przedmiotem jest dochód (na zasadzie wyjątku przedmiotem może być przychód czy też wielkość miejscowości bądź parafii). Podmiotem jest natomiast ktoś, na kim ciąży obowiązek uiszczenia podatku. Mówiąc najprościej:

  • podatnikami podatku dochodowego są osoby, które uzyskały dochód i w związku z tym mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Mogą to być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami są obowiązane do zapłaty podatku.

Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia.


W tym odcinku o przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym PIT oraz o zakresie i powszechności opodatkowania.

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.


Osobą prawną jest jednostka organizacyjna mogąca być podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego. Posiadanie osobowości prawnej wynika bądź bezpośrednio z ustawy (np. art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego), bądź z faktu wpisania danej jednostki do rejestru.

Pojęcie innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nie jest zdefiniowane w przepisach. Należą tu np. spółki osobowe oraz inne podmioty, które w myśl przepisów zostały uznane za podatników.


Uwaga!

W ostatnich latach do grona podatników podatku dochodowego od osób prawnych dołączyła spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa oraz - w niektórych przypadkach - spółka jawna.


Ustawodawca wprowadził zatem mocno kontrowersyjny obowiązek podatkowy od spółki osobowej. Zasadą jest bowiem, że w przypadku spółek osobowych (czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, i do pewnego momentu komandytowej i komandytowo-akcyjnej) podatnikiem nie jest spółka, a wspólnik. Spółki osobowe były (zasadniczo) obojętne podatkowo. Obecnie ta zasada doznaje licznych wyjątków.

Podatnik – jak wiemy – ma obowiązek zapłaty podatku. Podatek płaci się do organu podatkowego, najczęściej jest nim urząd skarbowy, a konkretnie naczelnik urzędu skarbowego.

W podatku dochodowym często zdarza się, że wyliczeniem i zapłatą podatku nie zajmuje się podatnik osobiście, ale pośrednik, którym jest tak zwany płatnik.

Przykład

Osoba, która uzyskuje dochody z tytułu zatrudnienia, właściwie nie płaci osobiście podatku dochodowego. Jej zakład pracy jest bowiem płatnikiem – oznacza to, że ma obowiązek obliczenia podatku, pobrania go od podatnika, czyli od pracownika, i wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?