Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

13.02.2019

Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rząd uławia życie przedsiębiorcom

Trwają prace nad projektem kolejnej ustawy, która będzie stanowić kontynuację zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MŚP. MF pracuje również nad projektem zmian, który ma uprościć system stawek VAT i zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w ich stosowaniu. Toczą się prace nad zmianami, które zakładają zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje również m.in. obniżyć wysokość sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Interpelacja nr 28448 do ministra finansów, ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie wynagrodzenia chorobowego płaconego przez pracodawcę

Pani Minister,

w Polsce mamy prawie 4 mln firm, z czego około 3 mln to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są na trudności w prowadzeniu firm, spowodowane nie tylko problemami związanymi ze zdobyciem środków na działalność, ale też nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi, brakiem dochodu w czasie choroby i okresami ze zbyt małą ilością pieniędzy na życie. Ale na dzień dzisiejszy, rząd nie myśli o pracodawcach i przedsiębiorcach - wręcz przeciwnie. Pomimo objęcia wynagrodzeń pracowniczych obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym ZUS, wynagrodzenie za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku musi pokrywać pracodawca. Dodam, że średni okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim to 12 dni. W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Finansów podejmuje działania likwidujące bariery w prowadzeniu działalności? Jeżeli tak, to jakie i kiedy wprowadzi je życie?
 2. Czy Ministerstwo Finansów analizuje zgłaszane przez przedsiębiorców trudności i obciążenie związane z prowadzeniem przez nich działalności?
 3. Jakie ułatwienia dotyczące prowadzenia działalności zamierza resort wprowadzić w nowym roku?

Poseł Paweł Pudłowski

20 grudnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 28448 w sprawie wynagrodzenia chorobowego płaconego przez pracodawcę

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją (nr 28448) pana posła Pawła Pudłowskiego z 2 stycznia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia chorobowego płaconego przez pracodawcę, przekazaną do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) 4 stycznia br. zgodnie z właściwością, przekazuję następującą odpowiedź.

W interpelacji poruszony jest problem obowiązku wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy pracownika, pomimo objęcia wynagrodzeń pracowniczych obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym ZUS. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na podstawie prowadzonych przez resort analiz w obszarze ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa wynika, że według danych ZUS w 2017 r. wydatki na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wynosiły 27,3 mld zł. Natomiast w tym samym czasie przypis składek kształtował się na poziomie 13,1 mld zł. Oznacza to, że fundusz chorobowy jest funduszem deficytowym. Relacja przypisu składek do wydatków w 2017 r. była na poziomie 48% (w grupie pracowników - 49,4%, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 28,1%). W związku z tym MRPiPS obecnie nie prowadzi prac zmierzających do zmiany funkcjonujących rozwiązań w obszarze ubezpieczenia chorobowego w zakresie finansowania absencji chorobowej.

Odnośnie pytania o analizę zgłaszanych przez przedsiębiorców trudności i obciążeń związanych z prowadzeniem przez nich działalności należy wskazać, że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej do ministra właściwego ds. gospodarki należy m.in. kształtowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej. W ramach tego zadania MPiT prowadzi m.in. bieżącą analizę zagrożeń i barier w rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców. Analizy te dotyczą zarówno strukturalnych problemów gospodarki i krajowej przedsiębiorczości, jak i aktualnej koniunktury gospodarczej, z uwzględnieniem wymiaru globalnego oraz europejskiego. Ministerstwo monitoruje również sytuację w wybranych sektorach, tak aby lepiej dopasować interwencję (np. zmiany przepisów) do konkretnych uwarunkowań branżowych.

MPiT kontynuuje prace analityczne zapoczątkowane jeszcze w Ministerstwie Gospodarki odnośnie monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w poszczególnych sektorach krajowej gospodarki. Na zlecenie administracji rządowej prace analityczne i prognostyczne prowadzone są przez zespół mikro i makro-ekonomistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Ten projekt badawczy pozwala na analizę głównych trendów w zakresie kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw działających w Polsce (zatrudniających pow. 9 osób).

Część informacji agregowanych przez Ministerstwo publikowanych jest na stronach internetowych resortu. Przykładowo można tam znaleźć aktualne wskaźniki makroekonomiczne, analizy z obszaru handlu zagranicznego, jak również coroczny raport „Przedsiębiorczość w Polsce”.

Należy wskazać, że MPiT udziela odpowiedzi na wpływające zgłoszenia, w tym dotyczące zgłaszanych problemów czy zawierające postulaty zmian. Przedsiębiorcy mają również możliwość uczestnictwa w konsultacjach publicznych projektów, które dotyczą ich działalności. Zgłoszenia w toku procesu legislacyjnego również są bieżąco analizowane i brane pod uwagę przy pracach nad ostatecznym brzmieniem nowych przepisów.

Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju z 11 kwietnia 2016 r. w MPiT działa również Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w skład którego wchodzą przedstawiciele m.in. organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. Jego zadaniem jest m.in. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym proponowanie zmian regulacji prawnych.

W związku z pytaniem pana posła o analizy prowadzone przez Ministerstwo Finansów (MF), z informacji przekazanych do MPiT wynika, że w MF analiza zgłaszanych przez przedsiębiorców trudności i obciążeń związanych z prowadzeniem przez nich działalności odbywa się na forum Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2017 r. Celem Zespołu jest wypracowanie, w zakresie właściwości MF mechanizmów wsparcia przedsiębiorców, w kontaktach z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej oraz utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy organami KAS a przedsiębiorcami. Zespół powołano jako forum współpracy, na którym przedstawiane są problemy oraz oczekiwania przedsiębiorców. Ponadto, Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje zgłaszane przez przedsiębiorców trudności i obciążenia związane z prowadzeniem przez nich działalności oraz podejmuje działania likwidujące bariery i ułatwiające prowadzenie działalności, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych projektach aktów prawnych z zakresu Ministra Finansów.

Odnosząc się do pytania o podejmowanie działań likwidujących bariery w prowadzeniu działalności informuję, że MPiT z tym założeniem przygotowało szereg projektów legislacyjnych, a większość z nich jest już obowiązującym prawem.

Na przykład Pakiet 100 zmian dla firm, w skład którego wchodzi osiem aktów prawnych mających na celu ułatwianie wykonywania działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji nt. zaproponowanych i przyjętych regulacji udzieliliśmy w odpowiedzi na interpelacje pana posła o nr 26448 i 26510.

Innym pakietem jest „Konstytucja Biznesu”, która składa się pięciu ustaw:

 1. Prawo przedsiębiorców,
 2. ustawa o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 3. ustawa o rzeczniku MŚP,
 4. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP oraz
 5. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców, stanowiące trzon „Konstytucji Biznesu”, to prosty, przejrzysty centralny akt prawa gospodarczego. Zastępuje nowelizowaną 90 razy, nieczytelną, przeregulowaną, fragmentaryczną i często w praktyce ignorowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa w sposób systemowy, jasno i zwięźle określi fundamenty ustroju gospodarczego RP w duchu wolności działalności gospodarczej, pozwoli przedsiębiorcom zorientować się w podstawowych zasadach prowadzenia biznesu rodzaje postępowań wobec przedsiębiorców, a także określi fundamentalne zasady tworzenia nowych aktów prawa gospodarczego. W centrum nowych rozwiązań jest przedsiębio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »