Zmiany w ustawie o rachunkowości 2015 r.: Uproszczenia dla jednostek mikro

Nieco ponad rok temu, adokładnie 5września 2014r., doustawy z29września 1994r. orachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z2013r., poz.330, zpóźn. zm., dalej: uor) wprowadzone zostały przepisy, napodstawie których niektóre jednostki mogą korzystać zpewnych uproszczeń wzakresie prowadzenia rachunkowości. Jednostkami tymi są tzw.jednostki mikro. Warto wiedzieć, że odtego czasu definicja jednostek mikro uległa pewnej modyfikacji iod23września 2015r. ma ona nieco inne brzmienie, choć jej zakres podmiotowy nie ulega zmianie.

Zostało to spowodowane wprowadzeniem do ustawy o rachunkowości tzw. jednostek małych. W konsekwencji wszystkie jednostki, w odniesieniu do których ustawodawca postanowił, że nawet jeśli spełniają one kryteria przewidziane w ustawie dla jednostek mikro lub jednostek małych, to nie będą mogły być takimi jednostkami, a co za tym idzie – nie będą mogły korzystać z rozwiązań dla nich przewidzianych.

Pojęcie jednostki mikro

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości są niżej wymienione jednostki, pod warunkiem że w stosunku do nich organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w sposób uproszczony, tzn. z zastosowaniem rozwiązań przeznaczonych w ustawie o rachunkowości dla takich jednostek. Oznacza to, że dana jednostka może, ale nie musi, być jednostką mikro i nie musi stosować zasad przewidzianych dla takich jednostek. Jest to jedynie możliwość, z której ma prawo skorzystać.

Jednostkami mikro mogą więc być:

 1. spółki, handlowe osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji oraz spółki cywilne, w których choć jednym wspólnikiem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  1. 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagraniczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »