Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.07.2015

Zmiana przeznaczenia towarów po utracie zwolnienia a korekta VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty VAT naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT w odniesieniu do towarów i usług, które zostały nabyte z zamiarem ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT (a więc nabytych jeszcze w okresie korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT), a faktycznie wykorzystanych przy wykonywaniu czynności opodatkowanych (dostawach towarów), po utracie prawa do zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty VAT naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT w odniesieniu do towarów nabytych z zamiarem ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT, a faktycznie wykorzystanych do wykonywaniu czynności opodatkowanych, po utracie prawa do zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty VAT naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT w odniesieniu do towarów nabytych z zamiarem ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT, a faktycznie wykorzystanych do wykonywaniu czynności opodatkowanych, po utracie prawa do zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą od kwietnia 2014 roku. W okresie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do 10 grudnia 2014 r. korzystał on ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT. Dnia 10 grudnia 2014 r. wartość dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży przekroczyła kwotę limitu określonego w art. 113 ust. 9, w związku z art. 113 ust. 1 ustawy VAT, a więc utracił on prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. Od tego momentu Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje opodatkowanej dostawy towarów.

W okresie korzystania ze zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów, ponieważ uważał, iż wspomniane zakupy będą związane z czynnościami zwolnionymi z VAT. W związku jednak z utratą prawa do zwolnienia sprzedaż wspomnianych towarów podlega opodatkowaniu według stawki właściwej, a więc przedmiotowe towary są wykorzystywane tylko do wykonywania czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że towary objęte pytaniem stanowią towary handlowe będące przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę po utracie prawa do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazane w pytaniu towary to nabyta odzież, którą Wnioskodawca następnie sprzedawał. Nabycie towarów było udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę (z podaniem nazwy jego firmy oraz numeru NIP). Towary zostały nabyte w kwietniu oraz w czerwcu 2014 r. Towary nie są zaliczane przez Wnioskodawcę do środków trwałych podlegających amortyzacji. Stanowią one towar handlowy nabyty przez Wnioskodawcę w celu dokonania ich dalszej sprzedaży. Wartość początkowa żadnego z nabytych towarów nie przekraczała kwoty 15.000 zł. W związku z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług od 10 grudnia Wnioskodawca dokonuje wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym nabyte towary wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty VAT naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT w odniesieniu do towarów i usług, które zostały nabyte z zamiarem ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT (a więc nabytych jeszcze w okresie korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT), a faktycznie wykorzystanych przy wykonywaniu czynności opodatkowanych (dostawach towarów), po utracie prawa do zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT do dokonania korekty podatku naliczonego od towarów nabytych w okresie korzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT, a następnie wykorzystanych po utracie prawa do wspomnianego zwolnienia do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wspomniana korekta powinna być dokonana jednorazowo w deklaracji składanej za okres, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia z VAT, a więc w rozliczeniu za grudzień 2014 r.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca w art. 91 ust. 7 ustawy wprowadził możliwość korygowania kwoty podatku naliczonego, odpowiednio według zasad określonych w ust. 1-6 tego artykułu, w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy VAT, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy.

Ponadto, w myśl art. 91 ust. 7d ustawy VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust.7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Z powyższych przepisów wynika wprost, iż w przypadku, gdy podatnik nabył towary z zamiarem wykorzystania ich do czynności zwolnionych, a następnie wykorzystuje je do czynności opodatkowanych, to powinien dokonać korekty VAT naliczonego. Zdaniem więc Wnioskodawcy w deklaracji składanej za grudzień 2014 r. może on dokonać odliczenia VAT naliczonego od towarów, które zostały nabyte z zamiarem wykorzystania ich do czynności zwolnionych, a które faktycznie zostaną wykorzystane przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, iż wspomniany art. 91 ust.7-7d ustawy VAT dotyczy wszystkich przypadków zmiany prawa do odliczenia VAT naliczonego, a więc dotyczy on również przypadku, gdy zmiana prawa do odliczenia VAT naliczonego wynika z utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Opinia Wnioskodawcy wyrażona na wstępie oparta jest również na interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego.

Jako przykłady można podać:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2012 r. nr ITPP1/443-756/12/MN, w której uznano w analogicznej sytuacji zasadność dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nabytych w okresie korzystania ze zwolnienia towarów,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., nr IPPP1/443-373/11-4/ISz, w której uznano, iż w przypadku zmiany prawa dotyczącego odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawczyni powinna dokonać korekty VAT-u,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r., nr IPTPP4/443-15/11-2/ALN,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lipca 2013 r., nr IBPP1/443-299/13/ES.

Stanowisko Wnioskoda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »