Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.03.2013

Zmiana przeznaczenia samochodu ciężarowego a obowiązek korekty VAT

Z uzasadnienia: Ocena skutków prawnych zdarzenia, które miało miejsce pod rządem ustawy ustanawiającej prawo do odliczenia podatku naliczonego (ustawa o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku) powinna być dokonywana w oparciu o przepisy obowiązujące w czasie dokonania odliczenia. Te przepisy bowiem określały kto i na jakich zasadach może skorzystać z prawa do odliczenia oraz w jakich przypadkach może to prawo utracić. Zatem zmiana przeznaczenia, sprowadzonego w 2010 r. z Niemiec, samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Irena Wesołowska, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 lutego 2013 r. sprawy ze skargi T. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana;
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2012 r. został złożony do Ministra Finansów przez T. M. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu kwoty podatku odliczonego przy zakupie samochodu w związku z przebudową powodującą zmianę kategorii na osobowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 1 lipca 2010 r., skarżący nabył na terenie Republiki Federalnej Niemiec samochód ciężarowy marki [...], VIN [...]. Następnie dokonał jego wewnątrzwspólnotowego nabycia. W dniu 13 lipca 2010 roku przedmiotowy pojazd został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakturę dokumentującą nabycie pojazdu skarżący otrzymał w lipcu 2010 roku. Pojazd spełniał warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług w jej ówcześnie obowiązującym brzmieniu, umożliwiające dokonanie odliczenia podatku naliczonego uiszczonego w związku z nabyciem środka transportu. Zaświadczenie techniczne potwierdzające spełnienie tych wymagań zostało złożone w Urzędzie Skarbowym. Na tej podstawie skarżący dokonał odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupu powyższego pojazdu. Obecnie zamierza przerobić ww. samochód i zmienić jego przeznaczenie z pojazdu ciężarowego na osobowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wprowadzenia zmian w pojeździe, w wyniku których przestanie on spełniać wymagania uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, należy dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy dnia 16 grudnia 2010 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem wnioskodawcy, skoro dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu samochodowego na podstawie przepisu art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., to do oceny konsekwencji prawnych zmiany przeznaczenia zakupionego pojazdu samochodowego winny mieć zastosowanie te same przepisy, które decydowały o prawie i wysokości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. Wobec tego nie będzie zmuszony do dokonywania korekty podatku naliczonego.

Wnioskodawca zauważył, iż w art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wskazano: "w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.(...)", co oznacza, że przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie do pojazdów nabywanych od dnia jej wejścia w życie, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. (art. 9 ustawy zmieniającej). Ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych. Nie stosuje się jej do zdarzeń, które miały miejsce przed dniem jej wejścia w życie. W konsekwencji do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku nie znajduje zastosowania art. 3 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Po powołaniu treści obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r. przepisów art. 86 ust. 5-5c ustawy o podatku od towarów i usług, wnioskodawca wskazał, że nabył pojazd w lipcu 2010 r. Dopiero zamierza wprowadzić zmiany w pojeździe. Przerobienie pojazdu nastąpi po upływie 12 miesięcy od miesiąca otrzymania faktury dokumentującej nabycie pojazdu. W konsekwencji należy uznać, że do pojazdu nabytego w 2010 r. zastosowanie znajdzie regulacja zawarta w art. 86 ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Ze względu na dokonanie zmian w pojeździe polegających na zmianie przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na ciężarowy po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym otrzymał fakturę, na podstawie art. 86 ust. 5c ustawy nie będzie zmuszony do dokonywania korekty podatku naliczonego. W ocenie wnioskodawcy ustawa zmieniająca, bez względu na upływ czasu od otrzymania faktury dokumentującej nabycie pojazdu, w każdym przypadku łączy zmianę przeznaczenia pojazdu samochodowego z utratą prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku zakupem takiego pojazdu samochodowego. Jest ona mniej korzystna dla podatników podatku od towarów i usług.

Skarżący podniósł, że do zdarzeń prawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy nie można stosować przepisów, które zostały uchwalone w okresie późniejszym, zwłaszcza jeśli są one mniej korzystne dla podatnika. Takie działanie godziłoby w zaufanie obywateli do Państwa.

Podkreślił również, że kupił pojazd 6 miesięcy przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, nie mógł więc nawet przewidzieć, że w życie wejdą nowe przepisy. Na decyzję o zakupie pojazdu samochodowego miało wpływ to, że będzie mógł - po upływie określonego w ustawie czasu - zmienić przeznaczenie pojazdu bez konieczności korygowania kwoty podatku naliczonego. Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług była elementem decydującym o wyborze konkretnego pojazdu o określonej cenie. Odmienne od przedstawionego we wniosku stanowisko byłoby sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz, co potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. o sygn. K 4/09.

Minister Finansów, w wydanej interpr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »