Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2013

Zmiana przeznaczenia a korekta VAT od wydatków na adaptację lokalu

Pytanie podatnika: Czy odliczony podatek VAT od wydatków na adaptację lokalu, które nie przekroczyły kwoty 15.000 zł netto, powinien podlegać korekcie w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu - wycofania z działalności gospodarczej i przeznaczenia na potrzeby własne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2013 r. (data wpływu 6 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku VAT od wydatków na adaptację lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku VAT od wydatków na adaptację lokalu oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W czerwcu 2011 roku Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości gruntowej z posadowionej na niej kamiennicy mieszkalnej do wspólności majątkowej małżeńskiej. Zakup korzystał ze zwolnienia z VAT. Następnie w lokalu mieszkalnym, związanym z tym udziałem, Wnioskodawca dokonał adaptacji z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - biura nieruchomości. Po zakończeniu adaptacji lokal został wpisany do ewidencji środków trwałych - wartość początkową ustalono jako sumę ceny nabycia nieruchomości oraz wydatków związanych z zakupem oraz adaptacją.

Wydatki na adaptację lokalu na cele działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 15.000 zł netto. Podatek VAT od wymienionych wydatków został odliczony. Adaptacja polegała głównie na wymianie okien, drzwi, podłóg, przebudowie ścian oraz łazienki.

Podatnik dokonywał amortyzacji tego lokalu obciążając koszty prowadzonej działalności gospodarczej odpisami amortyzacyjnymi. W lipcu 2012 roku dokonano zniesienia współwłasności tej nieruchomości i przekształcono udział w odrębną własność lokalu mieszkalnego. W marcu 2013 r. podatnik wycofał przedmiotową nieruchomość z ewidencji działalności gospodarczej i zamierza dokonać jej sprzedaży.

W piśmie z dnia 3 sierpnia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowy lokal mieszkalny wykorzystywany był do działalności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a także do czynności zwolnionych. Podatnik stosuje wskaźnik proporcji. Wartość początkowa lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem wniosku, wyniosła 308 494,72 zł i przekroczyła 15.000 zł. Przedmiotowy lokal został oddany do użytkowania w dniu 27.10.2011 r. Od momentu poniesienia wydatków na adaptację (10.2011 r.) przedmiotowej nieruchomości do momentu wycofania jej z działalności gospodarczej (03.2013 r.) minęło ponad 12 miesięcy. Po wycofaniu przedmiotowej nieruchomości z działalności gospodarczej (03.2013 r.) do momentu jej sprzedaży (13.06.2013 r.) lokal nie był wykorzystywany (czekał na wydanie nowym nabywcom). Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości doszło 13 czerwca 2013 roku. Sprzedaż korzystała ze zwolnienia z podatku towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odliczony podatek VAT od wydatków na adaptację lokalu, które nie przekroczyły kwoty 15.000 zł netto, powinien podlegać korekcie w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu - wycofania z działalności gospodarczej i przeznaczenia na potrzeby własne?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisów art. 91 Ustawy o VAT odliczony podatek VAT od wydatków na adaptację nieruchomości, nie podlegał korekcie w przypadku wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej, gdyż nie przekroczyły one kwoty 15.000 zł netto oraz upłynęło ponad 12 miesięcy od momentu ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponieważ cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu, to zmiana przez podatnika planów co do finalnego wykorzystania towarów lub usługi, ma wpływ na jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Z chwilą podjęcia przez podatnika decyzji o zmianie przeznaczenia towarów lub usług na cele związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do rozli...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »