Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.01.2014

Zmiana danych nabywcy na fakturze. Nota czy faktura korygująca?

Pytanie podatnika: Czy można notą korygująca (tak jak wymaga tego sprzedawca) zmienić nabywcę towarów poprzez wskazanie nabywcy w sposób następujący: (chodzi o faktury VAT Nr oraz Nr), czy też sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą (tak jak wymaga tego Urząd Skarbowy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2013 r. (data wpływu 24 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania zmiany danych nabywcy wskazanych na fakturze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania zmiany danych nabywcy wskazanych na fakturze.
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2013 r.) w zakresie postawienia pytania oraz pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.) w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 53,3624 ha, z czego 1,3903 ha stanowi odrębną własność męża. Wnioskodawczyni nie ma z mężem ustanowionej rozdzielności majątkowej.

Mąż od 1 stycznia 2010 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, stanowiącego współwłasność (NIP).

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.
W dniu 26 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła jako podatnik:

  1. ciągnik rolniczy - Faktura VAT,
  2. podstawę ładowacza - Faktura VAT.

Na fakturach nabywca został wskazany w sposób następujący: Usługi NIP (faktury VAT w załączeniu). Zapłata za nabyte maszyny została dokonana przelewem z rachunku bankowego Wnioskodawczyni (de facto ze środków pieniężnych pochodzących ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa).

Na zakup ww. środków trwałych Wnioskodawczyni korzystała z pomocy unijnej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – Umowa.
W dniu 24 maja 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT za m-c kwiecień 2013 r. deklarując nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w kwocie 56.390,00 zł.

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: Naczelnik Urzędu Skarbowego (kopia decyzji w załączeniu) określił w podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2013 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w kwocie 0,00 zł oraz określił kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 40,00 zł.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że świadczenie przez Wnioskodawczynię usług rolniczych nie stanowi odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego działalności gospodarczej. Nadal jest to działalność rolnicza wykonywana w ramach wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. W ocenie Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni nie może być odrębnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia usług rolniczych, ponieważ mąż Wnioskodawczyni jako reprezentant gospodarstwa rolnego jest już zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

Problem sprowadza się do kwestii odzyskania podatku VAT z tytułu nabytych towarów i usług.
Z informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Skarbowego wynika, że VAT jest możliwy do rozliczenia przez męża Wnioskodawczyni. W tym celu wystawca faktur powinien wystawić fakturę korygującą w której jako nabywca zostanie wskazany NIP męża zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Z kolei wystawca faktur wskazuje, że w przedmiotowej sprawie właściwym byłoby wystawienie noty korygującej.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 grudnia 2013 r. w zakresie uzupełnienia wniosku ORD-IN, Wnioskodawczyni niniejszym informuje, że w sprawie objętej zakresem pytania tj. w zakresie zmiany danych nabywcy poprzez wystawienie noty korygującej albo faktury korygującej nie było prowadzone kontrolne postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne jak również nie było prowadzone postępowanie podatkowe.

Kontrola podatkowa, która była przeprowadzona w dniach 26-28 czerwca br. oraz 1-2 lipca br. dotyczyło prawidłowości dokonanego rozliczenia oraz badania ksiąg podatkowych, a także zasadności deklarowanego zwrotu podatku. Konsekwencją tej kontroli było wydanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: w której określono w podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w kwocie 0,00 zł oraz określono kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 40,00 zł.

W związku z tym, że przeprowadzona kontrola podatkowa jak również decyzja z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: nie dotyczą sprawy objętej zakresem zapytania tj. zakresu zmiany danych nabywcy poprzez wystawienie noty korygującej albo faktury korygującej (art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie zmiany danych nabywcy poprzez wystawienie noty korygującej albo faktury korygującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy można notą korygująca (tak jak wymaga tego sprzedawca) zmienić nabywcę towarów poprzez wskazanie nabywcy w sposób następujący: (chodzi o faktury VAT Nr oraz Nr), czy też sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą (tak jak wymaga tego Urząd Skarbowy)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, faktura powinna odzwierciedlać prawidłowe zdarzenie gospodarcze.
W sytuacji, gdy nieprawidłowo Wnioskodawczyni podała wystawcy swoje dane do wystawienia faktury (Wnioskodawczyni powinna podać dane męża), faktura nie odzwierciedla zdarzenia gospodarczego. Nabywcą maszyn i urządzeń jest de facto gospodarstwo rolne, w ramach którego dodatkowo planuje się świadczyć usługi, a czynnym podatnikiem VAT jest mąż Wnioskodawczyni. Jeżeli faktura zawiera niewłaściwe dane w jakiejkolwiek pozycji (prawidłowe wskazanie nabywcy) winna zostać skorygowana, w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Korygowanie danych na fakturze VAT możliwe jest według zasad wskazanych w rozporządzeniu MF z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »