Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.10.2013

Zła data płatności a prawo odmowy przyjęcia faktury

Pytanie podatnika: Czy jeżeli faktura VAT została wystawiona ze złą datą płatności, tj. 21 dni a nie 30 dni, jak wynika z umowy, to czy można uznać fakturę za niezgodną z funkcjonującym prawem podatkowym i odmówić jej przyjęcia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowości wystawionej faktury VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowości wystawionej faktury VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 6 czerwca 2013 r. o określenie, czy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny bezpośrednio dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy oraz o wskazanie konsekwencji w zakresie prawa podatkowego wynikających z przedstawionego stanu faktycznego dla Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 18 stycznia 2013 r. Spółka X wystawiła fakturę VAT nr (...) (§ 5 pkt 1 Szczegółowej Umowy Wykonawczej) na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru wykonanego etapu prac przez Lidera Konsorcjum Y z terminem płatności 21 dni. W związku z tym, iż wg § 5 pkt 12 Szczegółowej Umowy Wykonawczej termin płatności dotyczący wzajemnych rozliczeń to 30 dni, została wystawiona przez Y nota korygująca nr NK/01/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. z datą płatności 28 marca 2013 r. Nota ta wskazywała również niezgodny z § 5 pkt 12 Szczegółowej Umowy Wykonawczej termin płatności, który wg noty odpowiada 64 dniom.

W zaistniałej sytuacji X. nie otrzymała płatności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lecz w dniu 28 marca 2013 r. wg wystawionej noty korygującej przez Spółkę Y.

W uzupełnieniu do wniosku, w odpowiedzi na pytanie „czy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny bezpośrednio dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy... W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać, jakie konsekwencje w zakresie prawa podatkowego wynikają z przedstawionego stanu faktycznego dla Wnioskodawcy” Spółka wskazała, że występuje w charakterze podatnika zgodnie z częścią B2 pkt 14. Wobec powyższego zaistniały stan faktyczny dotyczy praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, gdyż Spółka X zapłaciła podatek należny zgodnie z deklaracją podatku VAT za miesiąc luty 2013 r. do Urzędu Skarbowego, a zapłata (w niepełnej wysokości) faktury VAT (...) wystawionej w dniu 18 stycznia 2013 r. nastąpiła w dniu 28 marca 2013 r. Tym samym w zależności od wydania interpretacji podatkowej dotyczącej słuszności zmiany terminu płatności przez Spółkę Y podatnik X musi wiedzieć od jakiej daty może liczyć 150 dni przeterminowanej płatności i tym samym będzie mogła złożyć korektę deklaracji VAT od kwoty niedotrzymanej w terminie płatności od Spółki Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jeżeli faktura VAT została wystawiona ze złą datą płatności, tj. 21 dni a nie 30 dni, jak wynika z umowy, to czy można uznać fakturę za niezgodną z funkcjonującym Prawem Podatkowym i odmówić jej przyjęcia?

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo błędnie wpisanego terminu płatność (niezgodnie z § 5 pkt 12 Szczegółowej Umowy Wykonawczej) faktura VAT nr (...) z dnia 18 stycznia 2013 r. została wystawiona zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Podatkowego, gdyż przepisy nie regulują sprawy wpisywania daty płatności na fakturze VAT. Ponadto wystawienie faktury VAT nr (...) z dnia 18 stycznia 2013 r. poprzedziło obustronne podpisanie protokołu odbioru robót przez upoważnionych przedstawicieli Y.

W ocenie Wnioskodawcy, w myśl polskiego Prawa Podatkowego wyżej wskazana faktura zostało wystawiona prawidłowo. Tym samym Spółka ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w regulowaniu płatności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »