Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.06.2019

Zgoda na odpłatne odstąpienie od umowy jest usługą opodatkowaną VAT

Świadczona przez Kontrahenta usługa polegająca na zezwoleniu na przedterminowe rozwiązanie umowy jest związana ze świadczonymi wcześniej usługami. Dzięki niej zwolniony odnosi korzyść w postaci zerwania niekorzystnej więzi prawnej oraz możliwości organizacji pracy przedsiębiorstwa w inny sposób, bądź też w oparciu o współpracę z innym podmiotem.

Stan faktyczny.

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. Spółka prowadzi działalność w przeważającej mierze obejmującą przetwórstwo stali zbrojeniowej i żelaza. Prowadzona przez Spółkę działalność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawarła umowę z kontrahentem (dalej: „Kontrahent”), na podstawie której zleciła Kontrahentowi wykonywanie prac produkcyjnych przez personel Kontrahenta na terenie zakładu produkcyjnego Spółki.

Zgodnie z umową, każdej ze stron umowy przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym w przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ze względu na fakt, iż Spółka nie była usatysfakcjonowana współpracą z Kontrahentem przedstawiła Kontrahentowi propozycję przedterminowego rozwiązania umowy. Wobec braku zachowania przewidzianych w umowie terminów wypowiedzenia, Spółka zawarła ustne porozumienie z Kontrahentem, na bazie którego Kontrahent wyraził zgodę na przedterminowe rozwiązanie umowy, a w zamian za to Spółka zobowiązała się do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej.

Kontrahent obciążył Spółkę kwotą wynikającą z ustnego porozumienia, co udokumentował fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku.

W związku z tak określonym stanem faktycznym. Spółka powzięła wątpliwość, czy wskazane powyżej rozliczenie powinno być uznane za wynagrodzenie z tytułu opodatkowanej VAT usługi świadczonej za wynagrodzeniem przez Kontrahenta na jej rzecz, a Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej to rozliczenie

Pytania Wnioskodawcy

Czy w rozumieniu przepisów o VAT kwota wypłacona przez Spółkę na rzecz Kontrahenta z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z inicjatywy Spółki (za zgodą Kontrahenta) powinna zostać uznana za wynagrodzenie Kontrahenta z tytułu świadczonej na rzecz Spółki usługi podlegającej opodatkowaniu VAT?

Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej od Kontrahenta faktury dokumentującej rozliczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy?

Stanowisko Wnioskodawcy

Wskazana kwota wypłacona przez Wnioskodawcę powinna zostać uznana za wynagrodzenie z tytułu świadczonej przed Kontrahenta na rzecz Spółki usługi opodatkowanej VAT.

Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury otrzymanej od Kontrahenta, dokumentującej rozliczenie związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Ad 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »