Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.10.2015

Zgłoszenie VAT-R po terminie a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy pomimo złożenia zgłoszenia VAT-R po terminie, Wnioskodawca może zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów służących prowadzonej działalności za okresy sprzed złożenia VAT-R?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 września 2015 r. przez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca będąc podatnikiem w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej firmy pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe <…>, wykonuje działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przeznaczonymi do porządków i drobnych prac remontowych np. pędzle, szczotki, wycieraczki, kije do szczotek itp.

Działalność swoją Wnioskodawca rozpoczął z dniem rejestracji tj. 19 marca 2015 r. z zamiarem działania od zaraz i ze statusem podatnika VAT czynnego. Będąc w przekonaniu, że droga rejestracji „w jednym okienku” stanowiła dopełnienie wszelkich formalności związanych z rejestracją firmy Wnioskodawca działał jak podatnik VAT czynny. Wnioskodawca dokonywał zakupu towarów handlowych dla celów prowadzonej przez siebie działalności otrzymując faktury VAT, wystawiał faktury VAT naliczając podatek należny. Składał również w ustawowym terminie do 25 dnia każdego miesiąca tj. za miesiąc: marzec 2015, kwiecień 2015, deklaracje VAT-7. W deklaracjach tych rozliczał tak podatek należny jak i naliczony, ciągle będąc przekonanym o swoim statusie podatnika VAT czynnego.

Z chwilą uświadomienia niezłożenia zgłoszenia VAT-R, Wnioskodawca natychmiast to uczynił i dokonał tego zgłoszenia 1 czerwca 2015 r. we właściwym miejscowo dla Jego firmy Urzędzie Skarbowym tj. <…>.

Pismem z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:
Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności.

W odniesieniu do nabywanych towarów i usług ujętych w deklaracji VAT-7 za marzec 2015 r.:

  1. obowiązek podatkowy powstał w miesiącu marcu 2015 r.
  2. faktury Wnioskodawca otrzymał w miesiącu marcu 2015 r.

W odniesieniu do nabywanych towarów i usług ujętych w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r.:

  1. obowiązek podatkowy powstał w miesiącu kwietniu 2015 r.
  2. faktury Wnioskodawca otrzymał w miesiącu kwietniu 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy pomimo złożenia zgłoszenia VAT-R po terminie, Wnioskodawca może zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów służących prowadzonej działalności za okresy sprzed złożenia VAT-R?

Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego sprzed złożenia zgłoszenia rejestracyjnego tj. od marca 2015 r., za który to okres po raz pierwszy została złożona deklaracja VAT -7 ujmująca podatek należny i naliczony.

Nieświadomość Wnioskodawcy i własne niedopatrzenie spowodowała, że w sposób przez siebie niezamierzony nie dopełnił formalności rejestracyjnej VAT-R. Potwierdzają to działania Wnioskodawcy. Od momentu pierwszych zakupów towarów służących prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej otrzymywał faktury VAT z podatkiem naliczonym. Dokonywał również sprzedaży wystawiając od pierwszej chwili faktury VAT z podatkiem należnym. Z chwilą rozpoczęcia działalności składał w ustawowym terminie deklaracje VAT-7 (pierwsza za miesiąc marzec 2015 r.) ujmując w nich podatek należny i naliczony. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT. Wnioskodawca powołuje się przy tym na zasadę neutralności podatku VAT, zakupu towarów będących w ścisłym związku ze sprzedażą opodatkowaną oraz naprawieniem błędu poprzez zgłoszenie VAT-R, l czerwca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »