Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

12.02.2013

Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło

Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.

I. Rezydencja podatkowa
Ustalenia, czy podatnik ma polską rezydencję podatkową (czyli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), należy dokonać w oparciu o art. 3 ust. 1a pdof, z którego wynika, że za osobę taką uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pamiętać należy o tym, że zgodnie z art. 4a pdof, zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te zawierają między innymi tzw. normy kolizyjne, które wskazują sposób postępowania w sytuacji, gdy  zgodnie z przepisami krajowymi dany podatnik jest uznany za rezydenta podatkowego zarówno w Polsce, jak i w innym państwie. Sytuacja taka może mieć miejsce np. wtedy, gdy w Polsce przebywa on ponad 183 dni w roku podatkowym, zaś w tym innym państwie ma centrum interesów życiowych.

Co do zasady w umowach tych miejsce zamieszkania do celów podatkowych jest określane z zastosowaniem określonych kryteriów, przy czym jeśli pierwsze z nich okaże się nierozstrzygające, wówczas przechodzi się do drugiego itd.:

 • w pierwszej kolejności sprawdza się, gdzie osoba ta ma stałe miejsce zamieszkania,
 • kiedy osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach będących stronami danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod uwagę brane jest to, z którym państwem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
 • jeśli powyższe kryteria nie dają jednoznacznej odpowiedzi, wówczas miejscem zamieszkania jest  miejsce, w którym osoba ta zwykle przebywa,
 • w sytuacji, gdy zazwyczaj przebywa w obu państwach  lub też nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich,  to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, którego jest obywatelem,
 • jeżeli osoba jest obywatelem obu państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy tych państw rozstrzygają tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

II. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
Posiadanie przez podatnika polskiej rezydencji podatkowej oznacza, że ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
Jeśli zaś podatnik ma w Polsce status nierezydenta, wówczas podlega on obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

III. Jakie dochody (przychody) zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Zgodnie z art. 3 ust. 2b pdof, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

IV. Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kryterium, które ma znaczenie przy określaniu obowiązków podatkowych, jest przede wszystkim to kim jest pracodawca, tj. czy jest to pracodawca polski, oraz czy pracownik-cudzoziemiec jest polskim rezydentem. Nie bez znaczenia jest tu także to, w jakim charakterze będzie pracował pracownik. Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają np. szczególne unormowania dotyczące profesorów, nauczycieli i pracowników badawczych. Ich wynagrod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »