Zbyt późne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się - co do zasady - nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie są przypadki gdy faktura za towar lub usługę zostaje wystawiona zbyt późno.

Jednakże to, iż sprzedawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w terminie i wystawił fakturę z opóźnieniem nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia VAT z takiego dokumentu. Jest to podstawowe jego uprawnienie, którego może zostać pozbawiony w wyjątkowych, określonych ustawą przypadkach. W ustawie o VAT przepisem, który wyklucza prawo do obniżenia należnego podatku lub zwrotu podatku naliczonego z pewnych rodzajów faktur jest art. 88 ust. 3a. Nie wymienia on jednak faktur wystawionych z naruszeniem terminu przewidzianego na tę czynność.

Warunki odliczania VAT

W myśl art. 86 ust. 10 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 10b tejże ustawy, aby zrealizować to prawo nabywca, który zakupił towar lub usługę musi otrzymać fakturę potwierdzającą zawartą transakcję.

Prawo do odliczenia powstaje zatem, gdy łącznie spełnione zostaną dwa warunki:

  • nabycie towaru lub usługi powoduje wystąpienie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego,
  • nabywca otrzyma fakturę zakupową.

Taką samą konstrukcję przyjęła Dyrektywa 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 347/L). Zgodnie z jej art. 167 prawo do odliczenia powstaje w momencie gdy podatek, który podlega odliczeniu staje się wymagalny. Natomiast art. 178 pkt a uściśla, iż podatnik w celu skorzystania z prawa do odliczenia VAT od zakupionych towarów i wykonanych usług musi posiadać fakturę.

Terminy odliczania podatku

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli nabywca nie dokonał odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego (w tym okresie rozliczeniowym) może to zrobić za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (w deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych). Z zapisów tych wynika, że nabywca ma trzy okresy rozliczeniowe (trzy miesiące) na dokonanie odliczenia naliczonego podatku bez potrzeby sięgania wstecz. Jeżeli okresy te miną nabywca nie straci prawa do odliczenia naliczonego podatku. Nie obejdzie się jednak bez konieczności powrotu do okresu rozliczeniowego, w którym powstało i istniało prawo do odliczenia, a więc niezbędna będzie korekta deklaracji VAT.

W praktyce okres trzymiesięczny często ulega skróceniu do dwóch miesięcy, co wyjaśnia poniższy przykład:

Przykład 1

Podatnik zakupił towar w ostatnim dniu miesiąca i wtedy mógł nim rozporządzać jak właściciel. Wywołało to obowiązek pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »