Zbiórka na portalu crowdfundingowym a świadczenia z pomocy społecznej

Wydaje się, że skoro pieniądze z internetowej zbiórki muszą być wydane zgodnie z założonym celem, nie przekładają się bezpośrednio na sytuację finansową beneficjenta. Z drugiej jednak strony są uzyskanym przez niego dochodem. Czy miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej mogą odebrać prawo do świadczenia pieniężnego oraz niepieniężnego, jeśli pobierająca je osoba pozyska pieniądze ze zbiórki na portalu crowdfundingowym? - pyta posłanka Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 15240 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie stosowania kryterium dochodowego w przypadkach przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Szanowna Pani Minister,

zwracam się do Pani z zapytaniem poselskim dotyczącym stosowania kryterium dochodowego w przypadkach przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (usługi opiekuńcze, obiady). Chodzi mi o sytuację, gdy beneficjent pobiera świadczenie pieniężne i niepienieżne , tworzy zbiórkę na konkretny cel - najczęściej na leczenie choroby - na portalu crowdfundingowym, jak: pomagam.pl czy: siepomaga.pl.

Wydaje się, że skoro pieniądze z internetowej zbiórki muszą być wydane zgodnie z założonym celem, nie przekładają się bezpośrednio na sytuację finansową beneficjenta. Z drugiej jednak strony są uzyskanym przez niego dochodem.

Proszę więc o udzielenie mi wyjaśnień na następujące pytania:

 1. Czy miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej mogą odebrać prawo do świadczenia pieniężnego oraz niepieniężnego, jeśli pobierająca je osoba pozyska pieniądze ze zbiórki na portalu crowdfundingowym? Proszę o prawne uzasadnienie.
 2. Czy kierowany przez Panią resort jest w posiadaniu informacji o takich sytuacjach? O ilu dokładnie?

Posłanka Urszula Pasławska

24 listopada 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15240 w sprawie stosowania kryterium dochodowego w przypadkach przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 15240 poseł Urszuli Pasławskiej w sprawie stosowania kryterium dochodowego w przypadkach przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672, z późn. zm.), przez pojęcie „zbiórki publicznej” należy rozumieć zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zdań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). Ustawa wskazuje wyjątki od powyższej zasady, tj. sytuacje, w których zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze nie jest kwalifikowane jako zbiórka publiczna. Należą do nich zbiórki:

 1. na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
 2. w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
 3. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
 4. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
 5. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:
  1. lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
  2. innym zakładzie pracy.

Stosując wykładnię a contrario należy uznać, że wszystkie pozostałe formy zbierania środków finansowych lub innych - takie jak np. crowdfunding, czyli zbieranie środków m.in. za pośrednictwem Internetu - nie mieszczą się w pojęciu „zbiórki publicznej”, tym samym regulacje z ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nie mają do nich zastosowania. Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu do ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, w którym doprecyzowano, że obowiązkiem zgłoszenia zbiórki i zamieszczenia sprawozdania z jej przeprowadzenia nie są objęte formy zbierania ofiar, w których pozostawiony jest ślad przepływu środków pieniężnych i darów, gdzie ma miejsce ich ewidencjonowanie (przelewy na konta bankowe, wpłaty na konto online, przekazywanie darów za pomocą wirtualnych platform handlowych, wpłaty za pomocą SMS-ów, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »