Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.10.2013

Zbiorcze faktury korygujące w przypadku rabatów

Pytanie podatnika: Po zakończeniu miesiąca, zgodnie z umową spółka wystawi fakturę korygującą na rabat. Czy na podstawie zawartej umowy spółka może wystawić zbiorczą fakturę korygującą w trybie § 13 ust. 3 i 4?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2013 r. (data wpływu 19 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur korygujących zbiorczych określonych w § 13 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur korygujących zbiorczych określonych w § 13 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 czerwca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 czerwca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem podstawowej działalności spółki … jest handel artykułami przemysłowymi (farby, lakiery) i materiałami budowlanymi. Spółka ma zamiar zawrzeć umowy handlowe ze swoimi odbiorcami towarów, z których wynika, że po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Spółka udzieli odbiorcy rabatu na zakupy towarów dokonanych w Spółce (obrót miesięczny), rozliczonego fakturą zbiorczą korygującą w wysokości obliczonej wg poniższych zasad:

 1. od towarów jednego dostawcy - 10%,
 2. od pozostałych towarów - 60% bonusów uzyskanych przez Spółkę od swoich dostawców.

Po zakończeniu roku kalendarzowego Spółce przysługiwać będzie dodatkowy rabat, rozliczany jak rabat miesięczny, w wysokości odpowiadającej wartości 4% zakupionych towarów jednego dostawcy w ciągu roku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 31 grudnia 1994 r. (zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy) oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE i składa deklaracje VAT-7.
 2. Rabat, który będzie rozliczony fakturą korygującą zbiorczą zostanie udzielony do wszystkich dostaw.
 3. Faktura korygująca zbiorcza dokumentująca udzielony rabat dotyczący zakupów dokonanych przez danego odbiorcę w ciągu miesiąca będzie zawierać: numer kolejny oraz datę wystawienia faktury, imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, okres (miesiąc), do którego odnosi się udzielony rabat, kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. Jeżeli rabat będzie dotyczył sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego Wnioskodawca podawać będzie w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 4. Spółka będzie dokumentować udzielenie rabatu w jednej wysokości wystawiając zbiorczą fakturę korygującą. Najpierw rabat będzie liczony według przyjętych zasad tj. w różnych wysokościach na różne towary za okres 1 miesiąca. Po uzyskaniu tak wyliczonej kwoty rabatu Wnioskodawca wyliczy jaki to jest procent wartości rabatu do wszystkich dostaw towarów w miesiącu. W związku z tak przyjętymi zasadami Wnioskodawca wystawi fakturę na jedną wysokość rabatu.
 5. Towary w spółce Wnioskodawcy, na które zostanie udzielony rabat mają różne stawki.
 6. Sposób obliczania rabatu rocznego będzie jak w pkt 4, najpierw wyliczona kwota rabatu z objętych upustem towarów zakupionych przez odbiorcę w roku, później wyliczenie jaki procent stanowi ta kwota do wszystkich dostaw w roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 17 czerwca 2013 r.):

Po zakończeniu miesiąca, zgodnie z umową spółka wystawi fakturę korygującą na rabat. Czy na podstawie zawartej umowy spółka może wystawić zbiorczą fakturę korygującą w trybie § 13 ust. 3 i 4?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z dnia 17 czerwca 2013 r.), może wystawić zbiorczą fakturę korygującą w trybie § 13 ust. 3 i 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »