Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.05.2013

Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat

Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta. Udzielany przez Wnioskodawcę rabat jest zatem kalkulowany na podstawie części dostaw (tylko niektórych określonych towarów), ale rozliczany w odniesieniu do całości obrotu. Czy zbiorcza faktura korygująca wystawiana w wyniku udzielenia powinna zawierać obligatoryjne elementy wskazane w § 13 ust. 2 rozporządzenia fakturowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2013 r. (data wpływu 15 lutego 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia zbiorczej faktury korygującej dokumentującej rabat - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia zbiorczej faktury korygującej dokumentującej rabat.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22 kwietnia 2013 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy przed tut. Organem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (…) (dalej Spółka) udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych przez Spółkę produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta.

Udzielany przez Spółkę rabat jest zatem kalkulowany na podstawie części dostaw (tylko niektórych określonych towarów), ale rozliczany w odniesieniu do całości obrotu. Z tytułu udzielonego w taki sposób rabatu Spółka wystawia wobec danego kontrahenta zbiorczą fakturę korygującą, w treści której wyszczególnione są wszystkie zakupione u Spółki towary w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Zbiorcza faktura korygująca zawiera kolejny numer, datę jej wystawienia, dane takie jak imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, okres, do którego odnosi się udzielany rabat oraz kwotę udzielonego rabatu, kwotę zmniejszenia podatku należnego oraz wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” tj. zawiera wszystkie obligatoryjne elementy o jakich mowa w § 13 ust. 3, 4 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbiorcza faktura korygująca wystawiana przez Spółkę w wyniku udzielenia przez Spółkę rabatu opisanego w stanie faktycznym jest niewadliwa, czy też powinna zawierać obligatoryjne elementy wskazane w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług tj. udzielany przez Spółkę rabat winien zostać zakwalifikowany jako rabat udzielany w odniesieniu do kilku dostaw towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka prawidłowo wystawia zbiorcze faktury korygujące w stosunku do rabatu kalkulowanego na podstawie jedynie części dostaw, ale kwotowo odniesionego do całego obrotu (wszystkimi towarami w okresie rocznym).

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust.4a i 4b.

Zgodnie z § 13 powołanego w stanie faktycznym rozporządzenia Ministra Finansów w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę. Na podstawie § 13 ust. 3 tegoż rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

  1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
  3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
  4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »