Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

11.10.2018

Zbieg praw do ubezpieczeń w systemie FUS i KRUS

W przypadku osób ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wprowadzono zasadę całkowitej odrębności systemów ubezpieczeń. System ubezpieczenia społecznego rolników nie został zreformowany i prawo do emerytury rolniczej nadal uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale także od posiadania wymaganego 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, przy czym prawo do emerytury rolniczej ustalane jest wyłącznie na podstawie okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Zniesienie możliwości uzupełniania stażu rolniczego okresem ubezpieczenia w powszechnym systemie emerytalnym jest konsekwencją zmiany zasad przyznawania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób urodzonych po 1948 r. oraz wprowadzenia możliwości pobierania przez te osoby emerytury rolniczej w zbiegu z emeryturą z systemu powszechnego.

 

Interpelacja nr 19696 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zbiegu praw do emerytury w systemie FUS i KRUS

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana Premiera z interpelacją w sprawie osób, które prowadziły gospodarstwo rolne i dodatkowo były pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy, a w związku z tym podlegały ubezpieczeniu społecznemu w FUS. Osoby te otrzymywały dochód zarówno jako pracownik, jak i jako rolnik, w obydwu systemach emerytalnych opłacały składki na swoją emeryturę jednocześnie. Jedna z takich osób urodzona w 1944 roku, prowadziła gospodarstwo rolne, odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz pracowała poza rolnictwem i z tytułu tej pracy również odprowadzała składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2005 roku osoba ta przeszła na rentę strukturalną i otrzymywała ją do 2015 roku. KRUS decyzją z dnia 27.04.2015 roku wyliczył emeryturę w kwocie 1430,46 zł., ZUS w 2018 roku decyzją z dnia 12.01.2018 roku wyliczył emeryturę na kwotę 1208,41 zł., w przypadku tej osoby świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS nie można łączyć, co było podstawą zawieszenia wypłaty przez ZUS z uwagi na uprawnienia do świadczenia rolnego z KRUS.

W tym wypadku część składek nie jest uwzględniona przy wypłacie świadczenia, są to składki opłacane do ZUS, gdyż emerytura jest wypłacana z KRUS.

Niewątpliwie jest to krzywdzące dla osób, które uzyskiwały dochód ze źródeł rolniczych i pozarolniczych, należy tu mieć na względzie, że w czasie, gdy ta osoba opłacała składki emerytalne do obu funduszy, przepisy jednoznacznie wskazywały, że w takim przypadku osoba otrzyma co najmniej półtora świadczenia. Nie było zatem podstaw sądzić, że osoba ta otrzyma świadczenie tylko z jednego źródła.

Szanowny Panie Premierze,

według mnie, część opłacanych składek nie ma przełożenia na wysokość otrzymywanego świadczenia, mimo że były pochodną dochodu.

Proszę Pana Premiera o odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki jest rozmiar tego problemu?

W jaki sposób i kiedy zamierza Pan Premier rozwiązać ten niezwykle istotny problem?

Jednocześnie zwracam się do Pana, Panie Premierze, o podjęcie szybkich, merytorycznych prac, mających na celu usunięcie tej oczywistej niesprawiedliwości społecznej.

W podobnych sprawach, jeszcze jako senator RP, zwracałem się do rządu o rozwiązanie tego problemu, jednak w ówczesnym czasie nie było woli rozwiązania tego problemu.

Jeszcze raz apeluję do Pana Premiera o podjęcie stosownych działań, dotyczących tych osób.

Z wyrazami szacunku Grzegorz Wojciechowski, 12-02-2018

Odpowiedź na interpelację nr 19696 w sprawie zbiegu praw do emerytury w systemie FUS i KRUS

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 26 lutego 2018 r., znak: K8INT19696, przekazującym interpelację posła Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie „zbiegu prawa do emerytury w systemie FUS i KRUS”, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Od początku istnienia systemu ubezpieczenia społecznego rolników, a więc od 1977 r. aż do 1989 r., istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia rolników „dwuzawodowców” tj. osób, które pracę na roli łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem. W związku z podwójnym ubezpieczeniem istniała możliwość pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zarówno z powszechnego, jak i rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego. W razie nabycia prawa do świadczeń z obu systemów, uprawnionemu wypłacano półtora świadczenia – świadczenie korzystniejsze w całości, a drugie w połowie należnej wysokości.

Na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r., Nr 10, poz. 53), zniesiono zarówno obowiązek podwójnego ubezpieczenia rolników „dwuzawodowców”, jak i możliwość pobierania dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, oraz wprowadzono rozwiązanie polegające na wzajemnym zaliczaniu okresów ubezpieczenia do uprawnień emerytalno-rentowych. Dodatkowo ubezpieczonym umożliwiono pobieranie tylko jednego świadczenia emerytalnego: z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego albo z systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Rozwiązanie polegające na wzajemnym zaliczaniu okresów ubezpieczenia do uprawnień emerytalno-rentowych jest uregulowane zarówno w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.), która reguluje zagadnienia związane z powszechnym systemem emerytalnym, jak i w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336), regulującej zagadnienie emerytur rolniczych. Z przepisu art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jednoznaczne wynika, że od dnia 1 stycznia 1991 r., tj. od dnia wejścia ustawy w życie, w razie zbiegu prawa do obu emerytur uprawnionemu wypłaca się tylko jedno wybrane przez niego świadczenie.

Obowiązujący stan prawny reguluje zatem sytuację osób, które zmieniały rodzaj działalności zarobkowej, a w związku z tym były objęte różnymi systemami ubezpieczenia. W tym względzie inne reguły obowiązują jednak osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r., a inne osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., co wynika z reformy systemowej ubezpieczenia emerytalnego przeprowadzonej w 1999 r.

W przypadku osób urodzonych przed 1949 r. rekompensatą za okres podwójnego ubezpieczenia jest możliwość sumowania tych okresów, tj. uwzględniania w stażu rolniczym okresu ubezpiecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »