Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

30.01.2020

Zbieg praw do emerytury z ZUS i KRUS

Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej.

Interpelacja nr 234 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zbiegu praw do świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS

Szanowna Pani Minister!

W związku z licznymi sygnałami płynącymi ze strony rolników pragnę zwrócić uwagę na kwestię związaną z wypłacaniem świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS.

Jak wynika z treści art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926), osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie tej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej z zaliczeniem okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu wejścia w życie ustawy osiągnie wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy wymienionej w art. 37, i zgłosi wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną w art. 24 lub art. 184 ustawy wymienionej w art. 37, przysługuje – w zależności od jej wyboru – emerytura rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje, jeżeli po wyłączeniu okresów wskazanych w tym przepisie osoba spełnia warunki do emerytury rolniczej (ust. 2 art. 42).

Obowiązuje zatem zasada odrębności systemów ubezpieczeń – osoby uprawnione jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury powszechnej mają prawo pobierania obu świadczeń. Muszą niezależnie spełnić wymogi wymagane w każdym z systemów ubezpieczeń. Takie stanowisko potwierdza również Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9.10.2015 r., III AUa 714/15 (LEX nr 1820455): „(...) dopuszczalna jest kumulacja świadczeń w postaci: emerytury rolniczej oraz emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli jest ona osobą, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach kapitałowych, zaś po wyłączeniu okresów wskazanych w tym przepisie spełnia warunki do emerytury rolniczej”.

Zgoła odmiennie kształtuje się sytuacja osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., gdyż zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) w razie zbiegu prawa do emerytury z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno wybrane przez niego świadczenie. Tak też Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19.12.2018 r., III AUa 235/18, stwierdza: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeń społecznych nie istnieje możliwość jednoczesnego pobierania obu przyznanych wnioskodawcy świadczeń, tj. emerytury pracowniczej oraz emerytury rolniczej. Zbieg prawa do świadczeń rolniczych z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia powszechnego oznacza konieczność wyboru świadczenia wyższego albo korzystniejszego. Przy czym dotyczy to rolników, którzy nabyli prawo do emerytury powszechnej w systemie zdefiniowanej składki, a więc osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wyboru nie musi dokonywać rolnik urodzony po 31 grudnia 1948 r. mający prawo do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 (art. 24a) u.e.r.f.u.s. albo do emerytury w niższym wieku emerytalnym nabyte na podstawie art. 184 u.e.r.f.u.s. W tym miejscu podkreślenia wymaga jednak, że emerytura ta może być łączona z prawem do emerytury rolniczej ustalonej tylko na podstawie okresów ubezpieczenia rolniczego”.

Rozwiązanie takie należy uznać za krzywdzące, zadające kłam teorii sprawiedliwości społecznej i regule zasady równości wywodzącej się z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: Czy w dobie wielkich programów socjalnych wprowadzanych przez rząd Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej widzi potrzebę ujednolicenia zasad pobierania świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. i po 31 grudnia 1948 r.?

Zgłaszający: Jan Łopata

Data wpływu: 29-11-2019

Odpowiedź na interpelację nr 234

w sprawie zbiegu praw do świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS

(...)

Od początku istnienia system...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »