Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.10.2012

Zawieszenie działalności a ulga z tytułu nabycia kasy

Pytanie podatnika: Czy jest możliwe zakupienie kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i jednocześnie skorzystanie z prawa do odliczenia 700 zł z tytułu nabycia tej kasy (art. 111 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2011 r. (data wpływu 26.01.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakupu kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej oraz prawa do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakupu kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej oraz prawa do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi sezonową działalność gospodarczą - sprzedaż detaliczną roślin ogrodowych. Z uwagi na warunki związane z cyklem życiowym roślin, sprzedaż trwa pomiędzy kwietniem i październikiem cyklicznie co rok, a na pozostały okres, w większości zimowy, jest zawieszana. Działalność opodatkowana jest podatkiem ryczałtowym 3%.

W sierpniu ubiegłego roku Wnioskodawczyni przekroczyła 40.000 zł obrotu i w związku z tym ma obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie wyżej wymienionej kwoty. Zatem termin ten upłynął dnia 1 listopada 2010 r., ale wtedy Wnioskodawczyni miała już zawieszoną działalność gospodarczą. Zostanie ona odwieszona 1 kwietnia 2011 r. i wtedy będzie mieć obowiązek ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Dlatego kasę rejestrującą Wnioskodawczyni chce zakupić w marcu 2011 r. i również w marcu 2011 r. złożyć zgłoszenie zakupu kasy do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, aby uzyskać prawo do odliczenia z tytułu zakupu kasy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jest możliwe zakupienie kasy rejestrującej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i jednocześnie skorzystanie z prawa do odliczenia 700 zł z tytułu nabycia tej kasy (art. 111 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zawieszenie działalności gospodarczej daje prawo do zakupu kasy rejestrującej podczas zawieszenia działalności i umożliwia skorzystanie z wyżej wymienionej ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 cyt. ustawy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733) odliczenia kwoty, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W myśl ust. 2 powołanego paragrafu rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »