Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?

Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 25779 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie komplikacji w zatrudnianiu młodocianych, m.in. w związku z brakiem nowelizacji rozporządzeń wykonawczych po zmianach w Kodeksie pracy

Szanowna Pani Minister!

Wycofanie się z reformy obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat przynosi kolejne komplikacje. Już za tydzień rozpoczyna się kolejny rok szkolny i wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy z 2009 r., która przewiduje obniżenie granicy wieku z 16 do 15 lat w zatrudnianiu młodocianych.

Dyrektorzy szkół zawodowych oraz współpracujące z nimi w ramach przygotowania zawodowego firmy produkcyjne oraz rzemieślnicze nie zostały w żaden sposób poinformowane oraz przygotowane do zmian, z którymi muszą się zmierzyć od 1 września. Nasze zaniepokojenie budzi także brak dostosowania rozporządzenia wykonawczego, regulującego zasady zatrudniania młodocianych. Pilnej zmiany wymaga art. 190 Kodeksu pracy, który przewiduje obniżenie do 15. roku życia wieku młodocianych pracowników i koliduje z przepisem art. 304[5] k.p., który wyjaśnia, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych do ukończenia przez dziecko 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalności kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Zmian legislacyjnych wymagają również dwa rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.08.2004 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o odpowiedź na pytania.

  1. W jaki sposób ministerstwo zamierza rozwiązać zasygnalizowany stan rzeczy?
  2. Kiedy zostaną opublikowane znowelizowane rozporządzenia wykonawcze po zmianach w Kodeksie pracy?

Posłowie:
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Urszula Augustyn, Magdalena Kochan

3 września 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25779 w sprawie komplikacji w zatrudnianiu młodocianych, m.in. w związku z brakiem nowelizacji rozporządzeń wykonawczych po zmianach w Kodeksie pracy

Od dnia 1 września 2018 r. zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym (tj. osobą pozostającą w stosunku pracy) jest osoba...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »