Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

28.06.2018

Zaświadczenia dla cudzoziemców zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej

W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika. 

Interpelacja nr 17899 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji niektórych zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o interpretację oraz wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości dotyczących niektórych zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej „ustawy”). W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zgłosił się przedsiębiorca i zasygnalizował problemy w zakresie składania ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. Stwierdził jednocześnie, iż stara się o wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego zezwolenia na pracę dla cudzoziemców typu A (tj. art. 88 pkt 1 ustawy). Na podstawie art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy jednym z wymogów wydania zezwolenia jest uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt.

W sytuacji, gdy nie da się ustalić bezpośredniego miejsca wykonywania pracy ze względu na specyfikę pracy pracodawcy oraz wykonywanej pracy przez cudzoziemca, ustawodawca przewidział wystąpienie takiej możliwości poprzez wprowadzenie przepisu zawartego w art. 88c ust. 1 pkt 1a. Artykuł ten stanowi, że „W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorca zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie Agencji Pracy Tymczasowej/Agencji Pośrednictwa Pracy, tym samym, w jego opinii spełnia on przesłankę wynikającą z ww. artykułu w zakresie braku możliwości ustalenia bezpośredniego miejsca wykonywania pracy. W związku ze swoją działalnością zawarł umowy z pracodawcami użytkownikami dotyczące rekrutacji do pracy określonej liczby pracowników. Pracodawcy użytkownicy, prowadząc działalność gospodarczą często posiadają kilka oddziałów lub magazynów, na terenie całej Polski, gdzie mogą i mają prawo skierować sprowadzonych przez Agencję pracowników. Często bywa tak, że pracownik rozpoczyna pracę w jednym miejscu, a następnie, w związku z potrzebami kadrowymi zostaje przeniesiony w inne miejsce w kraju.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca złożył ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, ze względu na siedzibę firmy, w celu wydania informacji przez starostę o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, ponieważ jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi podlega pod ten Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu odmówił jednak przyjęcia oferty pracy w związku z brakiem podania w ofercie miejsca wykonywania pracy.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości pojawiające się na gruncie stosowania ww. ustawy:

  1. Czy podmioty takie jak Agencje Pracy Tymczasowej/Agencje Pośrednictwa Pracy, które zawierają umowy z pracodawcami użytkownikami posiadającymi po kilka oddziałów lub magazynów na terenie całego kraju, spełniają przesłankę wynikającą z art. 88c ust. 1 pkt 1a ustawy?
  2. Czy Powiatowy Urząd Pracy może odmówić przyjęcia oferty pracy podmiotowi, który spełnia przesłanki wynikające z art. 88c ust. 1 pkt 1a ustawy, a nie podał w ofercie pracy miejsca wykonywania tej pracy?
  3. Czy w składanej przez podmiot (spełniający przesłanki art. 88c ust. 1 pkt 1a ustawy) ofercie pracy istnieje możliwość wpisania miejsca pracy określeniem: „teren całego kraju” lub „cała Polska”?

Uprzejmie proszę Panią Minister o wskazanie linii interpretacyjnej, która będzie pomocna dla wielu podmiotów prowadzących podobną działalność, a pojawiające się wątpliwości znacząco im to utrudniają.

Z wyrazami szacunku

Marek Kwitek

01.12.2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 17899 w sprawie interpretacji niektórych zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W odpowiedzi na interpelację poselską Pana Marka Kwitek nr 17899 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »