Zastosowanie znacznie obniżonej ceny a VAT

Życiem gospodarczym rządzi zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, że przedsiębiorcy mogą kształtować swe prawa i obowiązki mające źródło w umowach w sposób dowolny i jest kwestią ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.

Warto zwrócić uwagę, że definiując działalność gospodarczą ustawy podatkowe odwołują się do pojęcia zysku jako jej celu. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 6 wskazuje, iż jest to działalność nastawiona na osiąganie zarobku. Podobna regulacja ustanowiona została w art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przedsiębiorcy mogą dowolnie kształtować ceny

Powyższe ujęcie terminu „działalność gospodarcza” w przepisach nie oznacza bynajmniej, iż podatnik obowiązany jest tak prowadzić swoje interesy, aby każda transakcja przynosiła mu zysk. Ustawa o VAT nie zakreśla granicy, poniżej której świadczenie uznać można byłoby za nieodpłatne. W związku z tym przyjąć należy, iż sprzedaż za najniższą wartość obowiązującego w Polsce środka płatniczego nie jest transakcją stanowiącą przekazanie nieodpłatne (darowiznę). Jest to sprzedaż za cenę, która uwzględnia rabat cenowy.

Najistotniejsze znaczenie w tej kwestii ma art. 29a ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami podstawę opodatkowania VAT stanowi zapłata, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych przez podatnika. Podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Brak prawnych ograniczeń w swobodnym ustalaniu przez podatnika ceny sprzedaży jest więc pełen.

Takie podejście od wielu już lat prezentuje Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednym z najstarszych orzeczeń tego dotyczących jest wyrok w sprawie C-102/86 z 8 marca 1988 r. Apple and Pear Development Council v. Commissioners of Customs and Excise wydany jeszcze pod rządami Szóstej Dyrektywy. Do najnowszych wyroków w omawianej kwestii zaliczyć można wyrok Trybunału w sprawie C-461/12 z 12 czerwca 2014 r. Granton Advertising BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag.

Z kolei przykładem stanowiska orzecznictwa polskich sądów administracyjnych w niniejszej sprawie może być wyrok WSA w Łodzi z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 166/16. Sąd uznał w nim, iż w warunkach gospodarki rynkowej i swobody działalności gospodarczej podmioty gospodarcze mogą dowolnie kształtować ceny...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »