Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

18.09.2018

Zasiłek choroby i macierzyński na umowie zlecenia. Czy należy pobrać zaliczkę na PIT?

Pytanie: Na podstawie złożonego oświadczenia zleceniobiorcy Wnioskodawca dokonał jego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a także  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy Wnioskodawca jako płatnik zasiłku chorobowego (macierzyńskiego) z tytułu umowy zlecenia powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu 18 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Stan faktyczny:

W dniu 29 grudnia 2017 r. w A została zawarta Umowa zlecenia świadczenia usług nr X pomiędzy A zwanym w dalszej części Umowy Usługodawcą, z upoważnienia którego działa Pani WL – Dyrektor A, a Panią PL zwaną w dalszej części Umowy Usługobiorcą. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Strony ustaliły, że wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług w ww. okresie będzie wynosiło nie więcej niż 2000 złotych 20 groszy brutto miesięcznie przy wypracowaniu 146 godzin miesięcznie, tj. 13 złotych 70 groszy brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca po przedłożeniu przez Usługobiorcę rachunku wraz z protokołem z wykonania świadczonych usług. Dla potrzeb ubezpieczeń społecznych Usługobiorca w dniu 29 grudnia 2017 r. złożył oświadczenie zleceniobiorcy, w którym wniósł o ubezpieczenie emerytalne i rentowe – tak, a o ubezpieczenie chorobowe – nie, od dnia 1 stycznia 2018 r. Na podstawie złożonego oświadczenia A dokonało w dniu 4 stycznia 2018 r. zgłoszenia Usługobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, bez zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, od dnia 1 stycznia 2018 r. W dniu 1 lutego 2018 r. Usługobiorca ponownie złożył oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych, w którym wniósł jak dotychczas o ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia 1 lutego 2018 r. Na podstawie złożonego oświadczenia A w dniu 2 lutego 2018 r. dokonało wyrejestrowania od dnia 1 lutego 2018 r. z dotychczasowych ubezpieczeń i ponownie zgłosiło Usługobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 1 lutego 2018 r. W dniu 18 maja 2018 r. Usługobiorca dostarczył do A zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy w okresie od 17 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. i jednocześnie w dniu 18 maja 2018 r. złożył oświadczenie o potrącanie jemu z zasiłku chorobowego comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Okres od zgłoszenia Usługobiorcy do ubezpieczenia chorobowego, tj. od 1 lutego 2018 r. do dnia powstania niezdolności do pracy wynosi 105 dni, został więc zachowany 90-dniowy okres wyczekiwania, w związku z czym Usługobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, którego płatnikiem jest A (powyżej 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego). W dniu 11 czerwca 2018 r. za okres od 17 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. A naliczyło zasiłek chorobowy, z którego obliczono i pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdarzenie przyszłe:

Usługobiorca przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na listopad 2018 r., w związku z czym Usługobiorcy przysługiwał będzie zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do dnia 31 grudnia 2018 r. będzie A. Od naliczonego zasiłku macierzyńskiego zostanie obliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy Wnioskodawca jako płatnik zasiłku chorobowego z tytułu umowy zlecenia powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
  2. Czy Wnioskodawca jako płatnik zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy zlecenia powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, A jako płatnik zasiłku chorobowego z tytułu umowy zlecenia ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego zasiłku chorobowego. Jest to powinność płatnika aby pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego w odpowiedniej wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »