Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.10.2021

Zasady udzielenia urlopu szkoleniowego

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni - dotyczy to pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Prawo do urlopu szkoleniowego należałoby wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania przewidzianego w tych przepisach egzaminu. Przy czym egzamin ten musi spełniać dwie przesłanki, tj. w sposób niebudzący wątpliwości może być on uznany za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz stanowi podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu - Minister Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 4322 do ministra rozwoju i technologii, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie urlopu szkoleniowego

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z brzmieniem art. 1032 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje pracownikowi przystępującemu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w wymiarze 6 dni.

Kodeks pracy nie definiuje jednak pojęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Tymczasem w codziennej praktyce pracodawcy kierują swoich pracowników na różnego rodzaju szkolenia, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych umiejętności. Przy czym zakres kursów i szkoleń jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo mogą zostać tutaj wskazane takie kursy jak np. kurs spawania blach (trwa około 3 tygodni), kurs konserwatora suwnic (trwa około 4 dni), czy kurs operatora żurawi (trwa około 6 dni).

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, wydaje się konieczne ustalenie, w jakim zakresie ustawodawca wskazał, iż uprawnienie do urlopu szkoleniowego materializuje się w przypadku, kiedy pracownik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Jak bowiem wiadomo, kursy (chociażby wskazane powyżej) kończą się wydaniem odpowiednich certyfikatów, często nawet po sprawdzeniu umiejętności praktycznych kursanta. Jednak powstaje wątpliwość czy tego rodzaju działania można uznać za spełnienie przesłanki uprawniającej danego pracownika do uzyskania 6 dni dodatkowego urlopu. Wydaje się, że taka praktyka nie jest prawidłowa, ponieważ wówczas w każdym przypadku skierowania przez pracodawcę na kurs, pracownikowi należało by udzielać dodatkowego urlopu. Zasadne więc mogłoby być każdorazowe badanie rodzaju kursu i ocena, w jaki sposób kurs będzie kończony. Powstaje zatem pytanie, czy w ww. przypadku można by posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która wskazuje, iż:

Pod pojęciem egzaminu zawodowego - należy rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty, tj. egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - również dyplomu zawodowego (art. 4 pkt 36 ustawy Prawo oświatowe), natomiast druga przesłanka polega...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »