Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.03.2017

Zasady przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Interpelacja nr 9772 w sprawie przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 • Jak obiektywnie, miarodajnie, rzeczowo i uczciwie dokonuje się ustaleń zasadności ubiegania się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)? Jaką właściwą metodę określania sytuacji pracownika i/lub rodziny należy uznać za prawidłową? Jakie kryteria należy uwzględniać przy przyznawaniu świadczeń pracownikom z ZFŚS? Jakie argumenty ma brać pod uwagę pracodawca w ustalaniu kryteriów korzystania z ZFŚS?

Osoba pracująca w konkretnym zakładzie pracy może znajdować się w różnym położeniu socjalno-bytowym. Przyznanie usług z bonifikatą i tańszych świadczeń, i kwota dopłat z ZFŚS zależy od wielu czynników, jak: osobista sytuacja życiowa pracownika, kondycja materialno-ekonomiczno-społeczna jego rodziny.

 • Kto jest uprawniony do korzystania z tego funduszu?

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
2a. (uchylony)
3. Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.
Art. 9. 1. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie. Przepisy art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. (uchylony)
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Umowa może także określać warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu.
Art. 10. Środkami Funduszu administruje pracodawca.

 • Czy, żeby móc korzystać ze świadczeń, muszą wystąpić wszystkie przesłanki razem określone w art. 8. ust. 1. ww. ustawy?

Pomoc z ZFŚS określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Co należy brać pod uwagę przy rozdysponowaniu pomocy przez pracodawcę?
 • Czy korzystanie z w/w pomocy uzależnione jest od udowodnionej "sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej"? W jaki sposób trzeba to udokumentować? Czy do oceny wystarczy tylko opisanie wspomnianej sytuacji w formie oświadczenia?
 • Czy do oceny sytuacji pracownika można brać tylko i wyłącznie dochód pracownika? Czy chodzi i dochód pracownika uzyskiwanego u tego pracodawcy, bądź z innych źródeł, m.in. inne prace, świadczenia, zas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »