Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

13.07.2018

Zasady korzystania z ulgi rodzinnej w przypadku konfliktu

Samo posiadanie władzy rodzicielskiej jest niewystarczające do zastosowania ulgi. Dla nabycia tego prawa konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, a więc zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic.

 

Stan faktyczny

W dniu 25 kwietnia 2018 r. ojciec dziecka D.L. powiadomił Wnioskodawczynię SMS-em, że za rok 2017 dokonał odliczenia połowy ulgi na ich córkę (...). Wnioskodawczyni dokonała również odliczenia ulgi na córkę za 2017 r. w całości. Ojciec dziecka nie mieszka z nimi. D.L. wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 7 lipca 2016 r., jako sprawca przemocy w rodzinie został zobowiązany do opuszczenia mieszkania. Wychowaniem małoletniej córki zajmuje się osobiście Wnioskodawczyni. Samodzielnie wykonuje władzę rodzicielską poprzez zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Ojciec – jak wskazała Wnioskodawczyni - nie interesuje się dzieckiem i nie utrzymywał żadnych kontaktów z małoletnią córką. W dniu 12 stycznia 2016 r. przed Sądem Rejonowym Wnioskodawczyni z ojcem dziecka zawarła ugodę w sprawie alimentów. Zgodnie z treścią tej ugody ojciec dziecka zobowiązał się łożyć na rzecz córki alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie. Ponieważ - jak wskazuje Wnioskodawczyni - ojciec dziecka nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, Wnioskodawczyni złożyła do Komornika Sądowego wniosek o egzekucję świadczenia alimentacyjnego. Wobec uregulowania w późniejszym okresie zaległości i regularnych wpłat alimentów sprawa u komornika została zawieszona.

W 2017 r. ojciec dziecka nie miał ustalonych kontaktów z córką i nie została mu również ograniczona władza rodzicielska, choć jak twierdzi Wnioskodawczyni zasługuje on na to. Ponadto Wnioskodawczyni nadmienia, że ojciec córki (...) nie uczestniczył w zaspakajaniu jej potrzeb psychofizycznych i duchowych, nie finansował żadnych prezentów, ograniczał się jedynie do płacenia zasądzonych alimentów. Wnioskodawczyni podkreśla, że ojciec dziecka tylko posiada ale nie wykonuje władzy rodzicielskiej. W dniu 27 października 2017 r. Prokuratura Rejonowa postawiła D. L. zarzut o czyn z art. 207 § 1 kk i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego Wydział Karny – sprawa w toku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w 2017 r. dochody Jej nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. Wnioskodawczyni uzyskała dochód opodatkowany wg skali podatkowej w wysokości 33 445 zł 45 gr z tytułu zatrudnienia. Wnioskodawczyni posiadała i wykonywała władzę rodzicielską również do córki z pierwszego związku (...), na którą przysługuje Jej też prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Wnioskodawczyni nie jest w żadnym związku formalnym, ani nieformalnym.

Pytanie i stanowisko Wnioskodawczyni

Czy w świetle art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na dziecko za rok podatkowy 2017 należy się w całości Wnioskodawczyni, skoro ojciec dziecka nie wykonuje władzy rodzicielskiej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnia podstawowy obowiązek dla zastosowania przedmiotowej ulgi, ponieważ Wnioskodawczyni wykonuje faktycznie władzę rodzicielską nad córką Iloną, poprzez jej wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój, a więc zapewnia wszystkie potrzeby córki od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Tylko Ona wykonuje władzę rodzicielską nad córką. Ojciec dziecka tylko posiada ale nie wykonuje władzy rodzicielskiej. Według Wnioskodawczyni ojciec nie powinien korzystać z ulgi na dziecko, ponieważ w żaden sposób nie uczestniczy w życiu dziecka, ani razu w 2017 r. jej nie odwiedził, nie interesuje się zdrowiem i potrzebami szkolnymi dziecka. To Wnioskodawczyni ponosi koszty utrzymania i opieki nad dzieckiem.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

- jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 • DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
  WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
  UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

  Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
  do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

  REJESTRACJA

  dla nowych użytkowników

  LOGOWANIE

  dla użytkowników podatki.biz

  podaj e-mail:
  wprowadź hasło:

  zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

  DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

  Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

  Czas rejestracji - ok. 1 min

  Uwaga

  Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »