Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

24.01.2020

Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS

Interpelacja Posła Pawła Papke dotycząca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS będących przedsiębiorcami kobiet w ciąży stała się przyczynkiem dla wyjaśnienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakład. Kwestia jest kontrowersyjna, jako iż można odnieść wrażenie, że w stosunku do przedsiębiorczych kobiet ZUS stosuje środki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, że odpowiedź na interpelację zawiera wiele przydatnych przedsiębiorcom informacji.

Wszystkie wytłuszczenia i skróty w tekście pochodzą od redakcji.

Interpelacja nr 350 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (data wpływu: 09-12-2019 r.).

Szanowna Pani Minister,

coraz więcej podmiotów gospodarczych, którymi zarządzają kobiety, jawnie przeciwstawia się kontrolom i dyskryminacji jednej grupy społecznej, której dopuszcza się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do kobiet prowadzących działalność gospodarczą i będących jednocześnie w ciąży.

Nie ulega wątpliwości, że konieczność przeprowadzania kontroli w zakresie wypłacanych świadczeń jest konieczna. Znajduję pełne zrozumienie dla zasadności ich weryfikacji i kontroli uczciwości ubezpieczonych i płatników, ale by określić, czy te działania mają charakter celowy i mają w ostateczności pozbawić uczciwych przedsiębiorców należnych im świadczeń lub też celowo utrudniać ich wypłatę, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania.

Organizacje zrzeszające kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które zaszły w ciążę, skarżą się na wszczynanie bezpodstawnych kontroli, oskarżenia o wyłudzenia zasiłków i przewlekłość postępowań względem nich, co pozbawia ich środków do życia i naraża na powikłania związane z przewlekłym stresem w okresie ciąży.

1. Ile procentowo kobiet na etacie korzysta ze świadczeń ZUS, a ile jest kontrolowanych i wzywanych na kilkugodzinne przesłuchania (dane za rok 2018 i 2019 )?

2. Ilu kobietom prowadzącym działalność, a ilu kobietom na etacie wstrzymano wypłatę świadczeń w latach 2018-2019?

3. Ilu mężczyzn jest obecnie kontrolowanych (w roku 2019) w stosunku do liczby kontrolowanych kobiet?

4. Kto wydaje decyzję o kontroli i na podstawie jakich przesłanek?

5. Jaką podstawę prawną ma ZUS, by podważać swoje decyzje wydane przed laty na temat wypłaty zasiłków macierzyńskich?

6. Na jakiej podstawie ZUS w sytuacji braku udowodnienia fikcyjności firmy przeprowadza kolejne kontrole, nie rozszerzając zakresu postępowania?

7. Dlaczego wszczyna się postępowania wobec tego sektora, mimo że system ubezpieczeń opiera się na dobrowolności składek (składki ZUS są uznaniowe, a ustawodawca określił ich pułap, który ubezpieczony może zadeklarować)?

8. Czy ZUS w praktyce wysyła zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, w odniesieniu do podlegania pod ubezpieczenia społeczne, przed kończącym się 30-dniowym terminem obowiązującym go w ustawie dotyczącej realizacji świadczeń i ich wypłat? Jak w skali roku wygląda ilość wysłanych zawiadomień w takim okresie w stosunku do wszystkich wysłanych zawiadomień?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ZUS powinien wskazać:

- wyjaśnienie przesunięcia terminu rozpatrzenia sprawy,

- wyjaśnienia, dlaczego sprawa nie została załatwiona w określonym ustawą terminie,

- wyjaśnień, z jakich przyczyn nie została wyjaśniona w ustawowym terminie,

- określenie, kto zajmuje się sprawą i z kim można się kontaktować w sprawie wyjaśnień.

Ze skarg, które do mnie napływają, wynika, że w otrzymywanych pismach takich informacji nie ma.

Proszę o odpowiedź, jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników ZUS, jeśli otrzymamy takie pismo bez ww. informacji i kogo zawiadomić w razie takiej sytuacji?

Na interpelację odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stanisław Szwed

Czytamy w niej między innymi:

"(...) W przypadkach budzących wątpliwości, np. wówczas, gdy w krótkim czasie od zgłoszenia do ubezpieczeń osoba prowadząca pozarolniczą działalność występuje o świadczenie, podczas gdy faktycznie nie wykonuje działalności, podejmowane są działania mające na celu ustalenie, czy osoba ta rzeczywiście podlega ubezpieczeniom społecznym. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, ze względu na odrębne okoliczności jej towarzyszące. W każdej sprawie dokonuje się wnikliwej oceny zebranego materiału dowodowego. W sprawach spornych ZUS wydaje decyzję, od której stronom przysługuje odwołanie do sądu.

Odnosząc się do pytań z zakresu sposobu prowadzenia postępowań przez oddziały ZUS wyjaśniam, że Zakład prowadząc postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji kieruje się zasadami określonymi w rozdziale II Kodeksu postępowania administracyjnego m.in. zasadą praworządności, zasadą prawdy obiektywnej, zasadą pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej, zasadą i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »