Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

12.06.2018

Zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika a przychód zleceniobiorcy

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS przekwalifikowano umowy o dzieło na umowy zlecenia. Czy zapłacone przez płatnika zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią dla Wnioskodawczyni (zleceniobiorcy) świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak to zostało ujęte w otrzymanym PIT-11?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 9 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS, które powinny być sfinansowane przez Wnioskodawczynię – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS, które powinny być sfinansowane przez Wnioskodawczynię.

W związku z wnioskiem o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.194.2018.1.KF Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie adresu elektronicznego na platformie ePUAP, pod rygorem doręczenia pisma w sposób określony w art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Wezwanie wysłano w dniu 27 kwietnia 2018 r., skutecznie doręczono w dniu 30 kwietnia 2018 r., natomiast w dniu 9 maja 2018 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni wskazała, że w złożonym wniosku podała swój prywatny adres elektroniczny, co wynikało z braku wiedzy na ten temat oraz wniosła o przesłanie korespondencji w przedmiotowej sprawie w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni pracowała w Firmie (…) od 20 lutego 1979 r. do 31 grudnia 2012 r. Przeszła na emeryturę z warunków szczególnych z dniem 31 grudnia 2012 r. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. kolejne 4 lata do 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona w Firmie w oparciu o umowy o dzieło. Z wypłacanych Zainteresowanej wynagrodzeń Firma jako płatnik pobierało zaliczki na podatek dochodowy, który był odprowadzany przez płatnika.

W wyniku kontroli ZUS przekwalifikowano umowy o dzieło za 2015 r. i 2016 r. na umowy zlecenia o czym Wnioskodawczyni nie została formalnie poinformowana. W efekcie Zainteresowana otrzymała od płatnika PIT-11 za 2017 r., w którym w poz. 10 inne źródła ujęto przychód i dochód w wysokości 13.280,20 zł podlegający opodatkowaniu. Nadto do PITu-11 załączono zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowiące ww. kwotę z tytułu skorygowanych umów o dzieło na umowy zlecenia. Wg powyższego zestawienia kwota ta została w kwietniu 2017 r. sfinansowana przez płatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zapłacone przez płatnika zaległe przedmiotowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią dla Wnioskodawczyni świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak to zostało ujęte w otrzymanym PIT-11?

Zdaniem Wnioskodawczyni, odprowadzenie zaległych składek przez płatnika nie powinno stanowić świadczenia dla Zainteresowanej. Jest to realizacja obowiązku publicznoprawnego płatnika wykonanego ze zwłoką. Płatnik we właściwym czasie nie pobrał zaliczek więc powinien ponieść konsekwencje. Błędy płatnika nie powinny skutkować dla Wnioskodawczyni przysporzeniem majątkowym, bo nie jej obowiązkiem było zapłacenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawczyni nie otrzymała ani środków finansowych ani też praw majątkowych, które to powiększyłyby jej majątek, nie może też nimi rozporządzać. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Te ostatnie tylko wtedy gdy są otrzymane, a nie postawione do dyspozycji podatnika. Zapłata zaległych składek za ubezpieczonych nie stanowi przychodu.

Odprowadzenie zaległych przez płatnika składek skutkuje transferem środków do ZUS, a nie dla Wnioskodawczyni. Ponadto składki na ubezpieczenie społeczne w części pracowniczej wyłączone są z opodatkowania, ponieważ podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Poza tym, opodatkowanie zaległej składki prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej kwoty dochodu, ponieważ pierwotna podstawa opodatkowania została ustalona przez płatnika bez wyłączenia kwot zaległych.

Dodatkowo Zainteresowana przywołała orzeczenia sadów administracyjnych wydane w analogicznych sprawach:

  • NSA – wyrok z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt II FSK 1891/13 (CBOSA),
  • WSA we Wrocławiu – wyrok z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1/13 (CBOSA), z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 1092/16 (CBOSA),
  • WSA w Lublinie – wyrok z dnia 30 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Lu 549/16 (CBOSA),
  • WSA w Łodzi – wyrok z dnia 9 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 1107/17 (CBOSA).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »