Zaniechanie inwestycji. Czy konieczna jest korekta VAT?

Pytanie: Wnioskodawca poczynił wydatki związane z budową przechowalni owoców i warzyw, wydatki te zakwalifikował w księgach rachunkowych jako inwestycję rozpoczętą (środek trwały w budowie), wydatki dotyczyły zakupu materiałów budowlanych oraz usług budowlanych. Wnioskodawca sukcesywnie dokonywał odliczenia podatku naliczonego od poszczególnych nakładów. Wnioskodawca podjął decyzję o przerwaniu inwestycji. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2018 r. (data wpływu 20 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu zaniechanej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu zaniechanej inwestycji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.123.2018.1.MN.

We wniosku, uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność jednoosobową pod nazwą hurtownia „B.” (dalej Wnioskodawca). Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi.

Wnioskodawca w latach 2000–2002 poczynił wydatki związane z budową przechowalni owoców i warzyw, wydatki te zakwalifikował w księgach rachunkowych jako inwestycję rozpoczętą (środek trwały w budowie), wydatki dotyczyły zakupu materiałów budowlanych oraz usług budowlanych. Wnioskodawca sukcesywnie dokonywał odliczenia podatku naliczonego od poszczególnych nakładów. W roku 2002 nastąpiło drastyczne załamanie się rynku z powodu wejścia na rynek lokalnych sieci marketów „B.” oraz „T.”, co skutkowało dużym spadkiem obrotów i zysków Wnioskodawcy. Ze względu na powyższe Wnioskodawca podjął decyzję o przerwaniu inwestycji. W roku 2003 wygasło pozwolenie na budowę. Do dnia dzisiejszego budowa nie została zakończona.

Wnioskodawca ze względu na zły stan zdrowia podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Po likwidacji hurtowni niezakończona budowa będzie stanowiła prywatny majątek Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT przy zastosowaniu proporcji przewidzianej w art. 90-91 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że przechowalnia owoców i warzyw na dzień przekazania na cele osobiste będzie spełniać definicję budynku Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Obiekt spełnia definicję budynku zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Przechowalnia na dzień przekazania na cele osobiste będzie przystosowana dla przechowywania owoców i warzyw. Budynek nie zawierał i nie będzie zawierał pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (brak doświetlenia naturalnego, posadzka poniżej poziomu gruntu, brak wentylacji). Pobyt tych samych osób jak obecnie tak i w przyszłości poniżej 2 godzin na dobę (zgodnie z § 5 ust. l rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie uważa się pomieszczeń za przeznaczenie na pobyt ludzi w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy).

Na dzień przekazania na cele osobiste stopień zaawansowania inwestycji jak obecnie będzie jak niżej:

  • wykonane fundamenty
  • wykonane ściany
  • wykonany strop (brak ocieplenia)
  • instalacja elektryczna (gniazda wtykowe i lampy oświetlenia),

Budynek nie posiada i nie będzie posiadał wentylacji, instalacji chłodniczej, urządzeń technicznych. Nakłady celem doprowadzenia budynku do stanu nowoczesnego magazynu warzyw i owoców wiążą się z wykonaniem generalnego remontu, wykonaniu instalacji chłodniczej, agregatu, wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej, co w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku nie ma sensu z punktu ekonomicznego.

Budowa przechowalni owoców i warzyw nie była wykorzystywana w żaden sposób, ponieważ nie została oddana do użytkowania.

Budowa (przechowalni owoców i warzyw) do dnia dzisiejszego nie została zakończona, a więc nie nastąpiło jej oddanie do użytkowania.

Przechowalnia owoców i warzyw przez cały okres jej posiadania przez Wnioskodawcę nie była użytkowana.

Przekazanie niedokończonej budowy na cele osobiste nastąpi po likwidacji działalności gospodarczej.

Rozpoczęta inwestycja przechowalni warzyw i owoców będzie uwzględniona w sporządzonym w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowania spisie z natury według stawki 23%.

Przekazanie niezakończonej budowy na cele osobiste, które nastąpi po likwidacji działalności gospodarczej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przekazanie niezakończonej budowy przechowalni owoców i warzyw nastąpi po likwidacji działalności Wnioskodawcy w okresie 12 m-cy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy o VAT.

Przekazanie na cele osobiste niezakończonej budowy przechowalni owoców i warzyw nastąpi wraz z gruntem, ponieważ jest on własnością Wnioskodawcy. Na tej samej działce są inne budynki, które są również własno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »