Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.10.2015

Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane. W praktyce w działalności zdarza się jednak, że inwestor na wstępnym etapie przygotowania do inwestycji rezygnuje z wykonania obiektu. Jest to podyktowane jego interesem. Zdarza się bowiem, że realizacja planowanej inwestycji okazuje się z różnych przyczyn nieopłacalna dla inwestora. Na powyższe okoliczności Wnioskodawczyni nie ma wpływu, są one od niej niezależne. Czy Wnioskodawczyni może, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zaniechanymi inwestycjami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 lipca 2015 r.), uzupełnionym 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 września 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-411/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Wnioskodawczyni nawiązuje współpracę z podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których wykonuje liczne inwestycje budowlane. Współpraca polega także na wykonaniu obiektu "pod klucz". Na Wnioskodawczyni spoczywa wówczas obowiązek znalezienia lokalizacji dla obiektu, ustalenia czy jest możliwa jego realizacja według standardów inwestora, wykonania obiektu zgodnie z planem i projektem i oddanie go gotowego do użytku inwestorowi, w związku z czym na niej spoczywa obowiązek dopełnienia wszystkich formalności i podjęcia wszystkich niezbędnych czynności aż do oddania obiektu inwestorowi. Pokrywa również wszystkie koszty związane z realizacją takiego zlecenia budowlanego za co otrzymuje wynagrodzenie. Na koszty te składają się wszelkie zwyczajowe koszty, związane z budową obiektu - zarówno administracyjne, jak i typowo budowlane w postaci materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia - czyli karczowanie miejsca budowy, wykonanie robót ogólnobudowlanych, posadzek, elewacji i dachu oraz wszelkich instalacji. Szczegóły planowanych robót, jak i ceny za wykonanie usług, ustalane są w drodze składanej kontrahentowi indywidualnej oferty i kosztorysu wykonania robót, które inwestor akceptuje i jest podpisywana umowa na realizację inwestycji. Wnioskodawczyni posiada kilku stałych zleceniodawców (inwestorów) z którymi współpracuje od dłuższego czasu i którzy regularnie zlecają jej wykonanie kolejnych obiektów handlowych. Stała współpraca zapewnia Wnioskodawczyni stałe wynagrodzenie, regularność zleceń, co zapewnia stabilną pozycję jej przedsiębiorstwa. Obiekty realizowane są według standardów inwestorów.

W praktyce w działalności Wnioskodawcy zdarza się jednak, że inwestor na wstępnym etapie przygotowania do inwestycji - rezygnuje z wykonania obiektu. Jest to podyktowane jego interesem - zdarza się bowiem, że realizacja planowanej inwestycji okazuje się z różnych przyczyn nieopłacalna dla inwestora, np. dochodzi do zmiany sytuacji na rynku lokalnym, gdzie ma powstać obiekt, lokalizacja okazuje się z przyczyn handlowych niewłaściwa albo pojawia się inna lepsza możliwość lokalizacyjna dla obiektu. Taka decyzja inwestora może też wynikać ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących działek, na których zlokalizowany ma być planowany obiekt lub działek sąsiednich. Zdarzają się sytuacje, że np. przeznaczenie terenu się nie zmienia, ale jest wprowadzana nieprzekraczalna linia zabudowy, zmianie podlegają zapisy dotyczące wskaźnika zabudowy (zostają np. usunięte), nie zostaje wydana zgoda na lokalizację zjazdu do inwestycji. Zmiana takich uwarunkowań powoduje, że realizacja inwestycji jest nieopłacalna lub staje się niemożliwa. Zmianie może ulec również strategia firmy i wskaźniki jakie muszą spełniać nowe lokalizacje. Na powyższe uwarunkowania i okoliczności Wnioskodawczyni nie ma wpływu, są one od niej niezależne. W przypadku rezygnacji przez inwestora z realizacji obiektu zdarza się, że Wnioskodawczyni poniosła już niektóre wydatki wstępne w toku przygotowania do inwestycji, np. związane kosztami administracyjnymi, projektowymi, koszty operatu szacunkowego, pozwoleniami. Koszty te nie będę podlegały jej zwrotowi przez inwestora - ponoszone się niejako na ryzyko Wnioskodawczyni. Bez poniesienia tych kosztów Wnioskodawczyni nie miałaby możliwości uzyskania akceptacji na jej ofertę i kosztorysu i uzyskania potencjalnego przychodu z tytułu jej realizacji. W momencie ponoszenia wydatków Wnioskodawczyni nie były znane okoliczności uzasadniające odstąpienie od inwestycji.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 września 2015 r., wskazano, że, nabyte przez Wnioskodawczynię w związku z planowaną inwestycją projekty, kosztorysy, pozwolenia, itp., zostaną przez nią zlikwidowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe, może na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zaniechanymi inwestycjami?

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty poniesione w związku z planowaną inwestycją, która ostatecznie nie doszła do skutku z powodu rezygnacji kontrahenta - z przyczyn niezależnych od Wnioskodawczyni - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów mogą być więc wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu, o ile nie zostały wymienione w art. 23 ustawy, który to wymienia enumeratywny katalog wydatków uznanych przez ustawodawcę jako tzw. niepotrącalne.

Analiza zawartej w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, listy wydatków nieuznanych za koszty wskazuje, że niewymienione zostały na niej wydatki związane z niedoszłą do skutku inwestycją. W związku z powyższym, aby taki wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu, należy zbadać, czy sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »