Zamieszanie z ulgą ZUS - obecnie nie wiadomo nic

Gdański oddział ZUS wydał interpretację, która o ile wiadomo nie została na razie uchylona i w pełni wiąże ZUS (wydana decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia). Przypomnijmy - przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie interpretacji (jej pełny tekst bez skrótów publikujemy na zakończenie) prosząc o potwierdzenie, że za osoby świadczące usługi dla jego firmy, korzystające z sześciomiesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek lub prowadzące tzw. działalność nierejestrową nie musi odprowadzać składek. Potwierdzenia swojego stanowiska nie uzyskał - uzyskał natomiast obszerny wywód, w którym ZUS stwierdził, że wręcz przeciwnie.

Oto fragment:

„Zgodnie z powyższym osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy o świadczenie usług, a które są zwolnione przez okres 6 miesięcy z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art.18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie są uważane za osoby prowadzące działalność pozarolniczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww. umów, w myśl art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę brzmienie ww. przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww umów, w myśl art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sprawa została nagłośniona, zajęły się nią media, a konkluzja była taka, że ulubione dziecko Morawieckiego okazało się pułapką na przedsiębiorców. Wiadomo było, że rząd tak tego nie zostawi. Już po kilkudziesięciu godzinach ukazały się, cytowane niżej komunikaty ministerstw i ZUS.

Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

 • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,

 • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana. (wytł. red.)

Stan sprawy

Okazuje się więc zgodnie z komunikatem ZUS, że po pierwsze:

 1. mamy przedsiębiorcę w Gdańsku, który żyje w innym reżimie prawnym niż pozostali Polacy (w stosunku do niego logiczne i prawidłowe jest uzasadnienie decyzji, w stosunku do pozostałych naszych Czytelników jest nielogiczne i nieprawidłowe),
 2. pozostałych przedsiębiorców obowiązują postanowienia komunikatów, wydawanych przez urzędników i publikowanych na stronach internetowych;
 3. nikt się nie zająknął słowem w sprawie prowadzących tzw. działalność nierejestrową - oni nadal stanowią minę dla zleceniodawców,
 4. aktualne pozostają w świetle komunikatu ZUS zastrzeżenia wnioskującego o wydanie interpretacji, że korzystający z ulg są traktowani nierówno - świadczący usługi są ubezpieczeni, producenci i handlowcy - nie; co istotne - to rozróżnienie dotyczy wyłącznie (jak wynika ze stanowiska ZUS, że interpretacja jest prawidłowa tylko u tego jednego pechowca) świadczących usługi dla tego jednego przedsiębiorcy. Jeśli ten sam usługodawca będzie świadczył usługi dla innego przedsiębiorcy, to już - zgodnie z komunikatem - nie będzie musiał być ubezpieczany obowiązkowo.

A oto interpretacja, która przypominamy: zawiera to niefortunne rozstrzygnięcie, ale na szczęście „została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r„ poz. 646), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku , z dnia 2 lipca 2018 r., złożonym w dniu 10 lipca 2018 r. uznaje za:

 • nieprawidłowe .co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami wskazanymi w treści art.18 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby,
 • nieprawidłowe co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług z osobami, które wykonując działalność zarobkową we własnym imieniu, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby.

Uzasadnienie

Dnia 10 lipca 2018 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony prze2 o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

W związku z wejściem w życie przepisów ustaw składających się na tzw. „Konstytucję dla Biznesu", a w tym ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej „Ustawą" oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpreta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »