Zamiana statusu udziałowców w spółce komandytowej - opinia zabezpieczająca

Opis czynności poddanej ocenie: We wniosku wskazano, iż planowane czynności (zdarzenie przyszłe) w Spółce X z o. o. spółce komandytowej polegać będą na zmianie struktury wewnętrznej spółki poprzez zmianę statusu spółki Y sp. z o. o. z komplementariusza na komandytariusza Spółki X z o. o. spółki komandytowej oraz jednoczesnej zmianie dotychczasowych komandytariuszy, będących osobami fizycznymi na komplementariuszy. Zmiana statusu wspólników zostanie dokonana w drodze zmiany umowy Spółki, w trybie art. 115 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wysokość wkładów poszczególnych wspólników oraz przysługujące im udziały w zyskach Spółki pozostaną na niezmienionym poziomie.

B. Wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia:

a. Identyfikacja korzyści podatkowej

We wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej wskazano, iż w wyniku realizacji czynności powstanie po stronie Wnioskodawców korzyść podatkowa odpowiadająca różnicy całkowitej wartości podatku dochodowego obciążającego każdego ze wspólników Spółki z o. o. spółki komandytowej z tytułu udziału w zyskach spółki. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążająca Wnioskodawców – osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach tej spółki, jako komplementariuszy w wyniku zastosowania mechanizmu przewidzianego w art. 30a ust. 6a ustawy o PIT będzie niższa niż kwota podatku dochodowego obciążającego tych Wnioskodawców obecnie, jako komandytariuszy spółki. Różnica ta będzie stanowić korzyść podatkową dla Wnioskodawców. W konsekwencji realizacji Czynności zatem dotychczasowi komandytariusze Spółki, którzy uzyskają status komplementariuszy uzyskają możliwość pomniejszenia kwoty podatku od przychodu z tytułu udziału w zyskach Spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału tego komplementariusza Spółki i podatku należnego od dochodu Spółki za dany rok. Jednocześnie dotychczasowy komandytariusz, który uzyska status komplementariusza Spółki korzystał będzie ze zwolnienia podatkowego obejmującego kwotę odpowiadającą 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach Spółki, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym. Tym samym łączna kwota podatku dochodowego, należnego od wspólników z tytułu uczestnictwa w zyskach Spółki ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do sytuacji obecnej. W przypadku przychodów wspólników — osób fizycznych, którzy obejmą funkcje komplementariuszy w wyniku zastosowania mechanizmu zaliczenia, faktycznie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

Jako korzyść podatkową należy traktować obniżenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału wspólników w zyskach Spółki na skutek zmiany statusu wspólników spółki komandytowej z komandytariuszy na komplementariuszy, co wypełnia warunki korzyści podatkowej określonej w art. 3 pkt 18 lit. a Ordynacji Podatkowej.

b. Ustalenie czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności

Zdaniem Wnioskodawców, planowane czynności mają w szczególności posłużyć ujednoliceniu zasad prowadzenia spraw i reprezentacji Spółki, zwiększyć elastyczność w zarządzaniu oraz w zakresie kontroli nad Spółką, jak również polepszyć zdolność kredytową Spółki. Szef KAS podziela zdanie Wnioskodawców, że realizacja Czynności pozwoli wyeliminować niespójności i usprawni proces zarządzania działalnością Spółki. W związku z tym, że działalność nieruchomościowa Spółki wciąż się rozrasta, co przekłada się na zwiększoną ilość obowiązków i zadań związanych z bieżącym zarządzaniem spó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »